EU:n ja Kiinan välisissä investointineuvotteluissa on vaihdettu ensimmäisiä tarjouksia; kysely investointien markkinoillepääsyn prioriteeteista

EU ja Kiina vaihtoivat markkinoillepääsytarjouksia huippukokouksessa heinäkuussa. Osapuolet ovat tutustuneet toistensa tarjouksiin ja nyt halutaan edetä tarjousten parantamiseen. Neuvotteluita on käyty vuodesta 2013 lähtien.

Neuvotteluissa käsitellään EU:n yhteisen kauppapolitiikan alaan kuuluvia teemoja kuten suoria sijoituksia sekä kestävään kehitykseen liittyviä sääntöjä (ympäristö ja työntekijöiden oikeudet). Suorat sijoitukset koskevat sekä palvelualoja että tuotantoa. Sopimuksen tavoitteena on vähentää sijoitusten esteitä.

Sopimukseen sisältyy myös sijoittajan suoja sekä sitä koskeva riitojenratkaisu. Voimaan tullessaan sopimus korvaisi Suomen ja Kiinan välisen investointisuojasopimuksen vuodelta 2006.

Jotta pystyimme edistämään neuvotteluissa suomalaistoimijoiden intressejä parhaalla mahdollisella tavalla, toivomme näkemyksiä sektorikohtaisista neuvotteluprioriteeteistanne:

  • Tietoa sektorikohtaisista prioriteeteista ja/tai mahdollisista sensitiivisyyksistä investointien osalta
  • Tietoja haasteista tai kaupanesteistä, joita yrityksenne on Kiinassa investointeihin liittyen kohdannut.

Pyydämme toimittamaan neuvotteluprioriteetteja koskevat näkemyksenne maanantaihin 3. joulukuuta mennessä osoitteeseen tuo-10@formin.fi.  Saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätietoja: Petteri Kotilainen, taloudellisten ulkosuhteiden osasto, kauppapolitiikan yksikkö/TUO-10, puh. 0295 351 719