EU:s meddelande stärker den arktiska politiken

Pressmeddelande 82/2016
27.4.2016

EU:s utrikestjänsts och Europeiska kommissionens gemensamma meddelande om Arktis drar upp riktlinjerna för EU:s politik i den arktiska regionen för att bekämpa klimatförändringen, skapa hållbar utveckling och främja internationellt samarbete. Målet är att integrera EU:s politik inom olika sektorer till en politisk linje för den arktiska regionen och att framhålla att EU också i fortsättningen är en aktiv aktör i regionen.

Meddelandet tar fasta på den arktiska regionens specifika behov. Till exempel logistiken, investeringar och strukturpolitiken är utmaningar och behov specifika för Europas norra regioner.

”Jag är nöjd med beredningen av EU:s tredje meddelande om Arktis. Det stärker den arktiska politiken i den nya situationen efter Paris klimatavtal”, konstaterar utrikesminister Timo Soini.

Finlands mål för den arktiska politiken är att stärka det multilaterala samarbetet, att lyfta fram den finländska arktiska expertisen och att påverka EU:s politik för den arktiska regionen. Finland anser att EU:s politik i den arktiska regionen bör fokusera på forskning, miljöskydd, ekonomisk tillväxt och sysselsättning, ursprungsfolkens, som till exempel samernas och andra invånares, välfärd samt på internationellt samarbete. Det är också viktigt för Finland att villkoren för hållbar utveckling beaktas i all verksamhet i Arktis.

”Rådet för utrikes frågor måste nu diskutera hur meddelandet om Arktis ska verkställas. Det är viktigt att vi har klara slutsatser för det fortsatta arbetet. Arktiska frågor borde vara en av prioriteterna i EU:s yttre förbindelser. Finland, Sverige och Danmark kan tillsammans med de övriga nordiska länderna arbeta för att meddelandet verkställs i praktiken”, framhöll utrikesminister Soini.

Finlands kommande ordförandeskap i Arktiska rådet erbjuder en särskild möjlighet att påverka hur EU:s politik i den arktiska regionen utvecklas. Finland övertar det tvååriga ordförandeskapet i Aktiska rådet i maj 2017.

Ytterligare information: Raili Lahnalampi, utrikesminister Soinis kabinettschef, tfn +358 50 550 7546, och Aleksi Härkönen, Finlands aktiska ambassadör, tfn 0295 350 471.