EU-komissio pyytää kommentteja kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaan liittyvästä suosituksesta

EU:n komissio on laittanut julkiseen kuulemiseen luonnoksen korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille suunnatusta suosituksesta kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaan liittyen. Kommentointiaikaa on marraskuun loppuun saakka.

Mitä ovat kaksikäyttötuotteet?

Kaksikäyttötuotteella tarkoitetaan Suomessa sovellettavassa lainsäädännössä sellaista tuotetta, teknologiaa, palvelua tai muuta hyödykettä, joka soveltuu normaalin siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin tai joukkotuhoaseiden kehittämiseen.

Vientivalvonnan alaisiksi kaksikäyttötuotteiksi katsottavia tuotteita ja teknologioita löytyy ainakin seuraavilta aloilta:

 1. Ydintekniikka
 2. Materiaalitekniikka
 3. Kemia ja kemian tekniikka
 4. Mikrobiologia ja biotekniikka
 5. Elektroniikka
 6. Tietotekniikka
 7. Tietoliikennetekniikka
 8. Tietoturva (mukaan lukien salaus)
 9. Sensoritekniikka
 10. Lasertekniikka
 11. Navigaatiotekniikka ja avioniikka
 12. Meritekniikka
 13. Ilmailu- ja avaruustekniikka

Riskien tunnistaminen tärkeää

Suomessa tehdään korkeatasoista tutkimusta useilla, jos ei kaikilla näistä aloista. Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen raja on usein hämärä ja tutkimustulosten mahdollisen vientivalvonnanalaisuuden selvittäminen on toisinaan paljon perehtymistä vaativa asia.

Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset Suomessakin ovat yhä enemmän mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Ainakin eräät yliopistot ja tutkimuslaitokset Suomessa ovat jo ottaneet käyttöön sisäisiä ohjeistuksia ja järjestelmiä, jotka auttavat niitä erilaisten riskien tunnistamisessa, hallinnassa ja lievittämisessä kansainväliseen yhteistyöhön ja siihen liittyviin vientivalvontanäkökohtiin liittyen.

Ulkoministeriö rohkaisee yliopistoja ja tutkimuslaitoksia tähän. Alati laajentuvalla kaksikäyttötuotteiden alalla useissa maissa on riskejä epätoivotusta sotilaallisesta käytöstä tai muusta epätoivotusta viranomaiskäytöstä ja näiden riskien ennaltaehkäisyä on Suomessakin aihetta tehostaa.

Akateemisen maailman keskeiset periaatteet, kuten akateeminen vapaus, tutkimuksen avoimuus ja rajat ylittävä yhteistyö asettavat ainutlaatuisia haasteita vientivalvonnan toteuttamiselle mutta varsinkin pitkällä aikavälillä myös tukevat näiden periaatteiden ylläpitoa vastuullisissa tutkijayhteisöissä.

Euroopan unionin komissio pyytää kommentteja suositusluonnokseen

Kansainvälisesti useiden eri maiden viranomaiset ovat antaneet suosituksia ja malleja siitä, mitä akateemiselta maailmalta odotetaan vientivalvonnan toteuttamiseksi.

Nyt Euroopan unionin komissio (kauppapääosasto) on laittanut julkiseen kuulemiseen luonnoksen EU:ssa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille suunnatusta suosituksesta. Tämä suositusluonnos on jatkoa EU:ssa elokuussa 2019 annetulle kaupalle ja teollisuudelle suunnatulle suositukselle(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Luonnos on valmisteltu yhteistyössä eri jäsenvaltioiden edustajien sekä komission edustajien kesken. Valmisteluvaiheessa on myös jo kuultu eräitä akateemisia tahoja. Julkisessa kuulemisessa kommentointimahdollisuus on nyt haluttu varata kaikille asiaan liittyville tahoille.

Suositusluonnos (pdf)(Linkki toiselle verkkosivustolle) sekä lisätietoa kuulemisesta(Linkki toiselle verkkosivustolle) löytyy EU-komission sivuilta englanniksi.

Kommentointiaikaa on marraskuun 2020 loppuun saakka.

Lisätietoa vientivalvonnasta löytyy ulkoministeriön verkkosivuilta.