EU kieltää miehittämättömien ilma-alusten ja niiden valmistamiseen käytettävien komponenttien viennin Iraniin

EU on päättänyt uudesta Iraniin kohdistuvasta pakotejärjestelmästä, jolla kielletään miehittämättömien ilma-alusten ja niiden komponenttien vienti EU-maista Iraniin. Uudella järjestelmällä täydennetään olemassa olevia Venäjään ja Iraniin kohdistuvia pakotteita.

Iran on avustanut Venäjää Ukrainaan kohdistuvassa hyökkäyssodassa. Venäjän iskuissa Ukrainan siviilejä ja siviili-infrastruktuuria kohtaan on käytetty Iranin Venäjälle luovuttamia miehittämättömiä ilma-aluksia.

Uusi pakotejärjestelmä on täydentävä suhteessa olemassa oleviin Venäjään ja Iraniin kohdistettuihin EU:n pakotejärjestelmiin. Sillä pyritään myös estämään EU:n Venäjään kohdistamien pakotejärjestelmien kiertämistä.

Uudella pakotejärjestelmällä kielletään miehittämättömien ilma-alusten ja niiden valmistamiseen käytettävien komponenttien vienti Iraniin sekä niihin liittyvät palvelut ja rahoitus. Kansallinen toimivaltainen viranomainen, joka on Suomessa ulkoministeriö, voi myöntää poikkeusluvan tästä kiellosta poikkeuslupaa koskevien edellytysten täyttyessä esimerkiksi lääketieteelliseen tai humanitaariseen syyhyn perustuen. Pakotejärjestelmä sisältää myös humanitaarisen vapautuksen luetelluille toimijoille.

Pakotejärjestelmään sisältyy myös henkilöihin sovellettava maahantulo- ja kauttakulkukielto EU:n alueella sekä henkilöihin ja yhteisöihin sovellettava varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen. Lisäksi pakotelistattuihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetaan kielto asettaa varoja tai taloudellisia resursseja näiden saataville tai hyödynnettäviksi suoraan tai välillisesti.

Neuvoston asetus (EU) 2023/1529(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/1532(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lisätietoja

  • Mikael Ruotsi, kansainvälisen oikeuden yksikkö, ulkoministeriö, puh. 0295 350 826

  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.