EU och Arabgruppens utrikesministrar diskuterade nästa steg i fredsprocessen i Mellanöstern

Utrikesministrarna Aboul Gheit och Erkki Tuomioja träffades i Tammerfors. EU:s utrikesministertrojka och ministrar i Arabgruppen inom Barcelonaprocessen för samarbete mellan EU och dess grannländer i Medelhavsregionen diskuterade den aktuella utvecklingen i Mellanöstern vid sitt möte i Tammerfors den 27 november. Ministrarna såg optimistiskt på eldupphöret i Gaza. Utrikesminister Erkki Tuomioja sade att Arabgruppen hade varit ett stort stöd för EU i frågan. Han underströk behovet av fortsatt samarbete i strävan efter en hållbar fred i regionen.

Det finländska ordförandeskapet betonade att eldupphöret kräver stöd av snabba politiska handlingar för att kunna föra fredsprocessen framåt.

Egyptens utrikesminister och Arabgruppens nuvarande ordförande Ahmed Aboul Gheit beskrev diskussionerna med de europeiska partnerna som positiva och fruktbara. Utrikesminister Aboul Gheit underströk även behovet av att eldupphöret åtföljs av snabba och effektiva åtgärder. Han betonade dessutom att EU och Arabländerna har en gemensam vilja att främja fredsprocessen i Mellanöstern. Efter det aktuella eldupphöret är världssamfundets nästa steg att erbjuda en ram för diskussioner mellan parterna, sade utrikesminister Aboul Gheit vid presskonferensen.

Enligt utrikesminister Aboul Gheit kan EU stärka och stabilisera fredsprocessen bland annat genom att stödja den kommande palestinska regeringen och lindra den katastrofala humanitära situationen på Gazaremsan. Han underströk även behovet av att gå vidare med färdplanen. "Ett sätt att gå vidare är att göra tillägg till den, inte skriva om den utan ge den nya referenspunkter", sade han. Egyptens utrikesminister betonade vikten av principen om "land för fred", överenskommen i oktober 1991, som en förutsättning för framsteg.

Diskussionerna vid trojkamötet mellan EU och Arabgruppen tangerade även behandlingen av Irans kärnprogram inom Internationella atomenergiorganet IAEA och FN:s säkerhetsråd.