EU asettaa Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan toisena vuosipäivänä mittavia henkilöpakotteita ja kohdennettuja sektoripakotteita

EU:n 13. pakotepaketti sisältää yhden laajimmista henkilöpakotelistauksista, jonka EU on Venäjän hyökkäyssodan aikana asettanut. Listalle lisätään 194 tahoa, jotka ovat Venäjän asevoimia tukevia henkilöitä ja yrityksiä sekä ukrainalaislasten pakkosiirtoihin osallistuneita henkilöitä. Vientikieltoja laajennetaan tuotteisiin ja teknologioihin, jotka hyödyttävät Venäjän sotilaallista ja teknologista kehitystä. Vientikiellossa olevien yritysten listalle lisätään venäläisiä ja kolmansien maiden yrityksiä, joiden on havaittu osallistuvan pakotteiden kiertämiseen.

Euroopan unioni asetti ensimmäiset pakotteet Venäjää kohtaan vuonna 2014 Venäjän miehitettyä Krimin niemimaan ja liitettyä sen laittomasti itseensä. Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022. Tämän jälkeen EU on asettanut pakotteita ennennäkemättömän laajasti yhteensä 12 pakotepaketissa vastauksena Venäjän hyökkäyssotaan ja jatkuviin hyökkäyksiin Ukrainan siviilikohteita ja kriittistä infrastruktuuria kohtaan, sekä vastauksena Venäjän viranomaisten toteuttamiin ukrainalaislasten pakkosiirtoihin.

Uusin, Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan toisen vuosipäivän aattona 23. helmikuuta 2024 voimaantuleva 13. pakotepaketti sisältää laajoja henkilöpakotteita ja kohdennettuja sektoripakotteita. EU asettaa henkilöpakotelistalle 194 tahoa, mikä tekee paketista henkilöpakotteiden osalta yhden mittavimmista sitten hyökkäyssodan alkamisen. Henkilöpakotelistalle lisätään muun muassa Venäjän asevoimia tukevia henkilöitä ja yrityksiä, Venäjän yhteiskunnan informaatiovaikuttajia, mielipidevaikuttajia sekä Venäjän hallitusta tukevia tai siitä hyötyviä liike-elämän vaikuttajia. Listattujen henkilöiden joukossa on myös Venäjän miehityshallinnon virkamiehiä sekä ukrainalaislasten pakkosiirtoihin osallistuneita henkilöitä. Paketin voimaantulon jälkeen EU on listannut yli 2000 tahoa.

Sektoripakotteissa EU laajentaa listaa vientikieltojen piiriin kuuluvista tuotteista ja teknologioista, jotka hyödyttävät Venäjän sotilaallista ja teknologista kehitystä tai puolustus- ja turvallisuussektorin kehitystä. Näihin kuuluu erilaisia elektroniikka- ja tehoelektroniikkakomponentteja (muun muassa droneosia).  Lisäksi EU laajentaa vientikieltolistaa yrityksistä, jotka ovat sotilaallisia loppukäyttäjiä, osa Venäjän sotateollista kompleksia tai joilla on kaupallisia tai muita yhteyksiä Venäjän puolustus- ja turvallisuusalaan tai jotka muuten tukevat sitä. Listalle lisätään sekä venäläisiä että kolmansissa maissa toimivia yrityksiä. Näiden kolmansissa maissa toimivien yritysten on havaittu osallistuvan pakotteiden kiertämiseen, erityisesti ns. korkean prioriteetin tuotteiden osalta. EU on pakotteiden valmisteluvaiheessa ollut yhteydessä kyseisiin kolmansiin maihin tarjoten maiden viranomaisille mahdollisuuden puuttua pakotteiden kiertämiseen.

Ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä

Ns. sektoripakotejärjestelmä

 

Lisätietoja

  • Pia Sarivaara, tiiminvetäjä, kansainvälisen oikeuden yksikkö, puh. +358 295 350 660
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.