Etelämanner-sopimuksen sihteeristö hakee raportoijia

Etelämanner-sopimuksen sihteeristö hakee raportoijia (mukaan lukien trainee-raportoijia) Helsingissä 29. toukokuuta – 8. kesäkuuta 2023 järjestettävään Etelämanner-sopimuksen konsultatiivikokoukseen (ATCM).

Raportoijien tehtävänä on kirjoittaa muistiinpanoja ja raportteja konsultatiivikokouksessa käytävistä keskusteluista. Hakijoilta edellytetään muun muassa Etelämanner-sopimusjärjestelmän vankkaa tuntemusta sekä erinomaista suullista ja kirjallista englanninkielen taitoa.

Lisäksi Suomi kokouksen isäntämaana hakee niin sanottuja isäntämaaraportoijia, jotka niin ikään osallistuvat Etelämanner-sopimuksen sihteeristön kokousraportointiin.  Osaamisvaatimukset ovat samat.

Etelämanner-sopimuksen konsultatiivikokous, joka koostuu 29 osapuolesta, kokoontuu vuosittain keskustelemaan Etelämanner-sopimuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta. Suomi on Etelämanner-sopimuksen konsultatiiviosapuoli.

HUOM! Toisin kuin ylläolevassa liitteessä ohjeistetaan, lähetä hakemuksesi ulkoministeriöön 12. joulukuuta 2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tiina.jortikka-laitinen@formin.fi ja tuija.lohi@formin.fi.


 

Lisätietoja Etelämanner-järjestelmästä