Etelämanner-sopimuksen sihteeristö hakee raportoijia

Ulkoministeriö ilmoittaa, että Etelämanner-sopimuksen sihteeristö hakee raportoijia (ml. ns. trainee-raportoijat) Helsingissä 25.5. - 4.6.2020 järjestettävään Etelämanner-sopimuksen konsultatiivikokoukseen (Antartic Treaty Consultative Meeting, ATCM). Raportoijien tehtävänä on sihteeristön ohjauksessa kirjata kokouspuheenvuoroja ja raportoida konsultatiivikokouksessa käytävistä keskusteluista. Hakijoilta edellytetään muun muassa Etelämanner-sopimusjärjestelmän vankkaa tuntemusta sekä erinomaista suullista ja kirjallista englanninkielen taitoa.

Lisäksi Suomi kokouksen isäntämaana hakee kahta ns. isäntämaaraportoijaa, jotka niin ikään osallistuvat Etelämanner-sopimuksen sihteeristön kokousraportointiin.  Osaamisvaatimukset ovat samat.

Etelämanner-sopimuksen konsultatiivikokous, joka koostuu 29 osapuolesta, kokoontuu vuosittain keskustelemaan Etelämanner-sopimuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta. Suomi on Etelämanner-sopimuksen konsultatiiviosapuoli.

 Tarkemmat tiedot raportoijan tehtävästä (ml. trainee-raportoija) ja edellytetyistä osaamisvaatimuksista ilmenevät oheisesta liiteasiakirjasta.

Hakuilmoituksen tiedoista poiketen hakemukset tulee lähettää ulkoministeriöön 29.11.2019 mennessä sähköisesti osoitteeseen antti.helantera@formin.fi.

 

 

Lisätietoa:

www.ats.aq(Linkki toiselle web-sivustolle.) (Etelämanner-järjestelmästä)

isäntämaasihteeristön päällikkö Antti Helanterä +358 295 350 564