Sydafrikas vetenskaps- och teknologiminister Mangena till Finland

Pressmeddelande 151/2007
20.8.2007

Den sydafrikanska ministern för vetenskap och teknologi Mosibudi Mangena besöker Finland den 22-24 augusti på inbjudan av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen. Ministrarna diskuterar samarbetet mellan Finland och Sydafrika och framtidsutsikter samt undertecknar ett avtal om ett nytt utvecklingssamarbetsprojekt. Syftet med projektet är att stöda utvecklingen och ibruktagandet av kommunikationsteknikbaserade tjänster som är anpassade till lokala förhållanden och att utveckla förvaltningens kapacitet.

Minister Mangena med delegation bekantar sig under besöket även med system som stöder informationssamhällets utveckling, innovationer samt vetenskaplig och teknisk utveckling och diskuterar ett främjande av samarbetet. Besöksmål är bland annat Sitra, Tekes och VTT. På agendan står även samtal med representanter för finländska företag.

Närmare upplysningar: projektassistent Heini Pulli, enheten för södra Afrika, tfn 09 1605 6427