Erityisedustaja Suldaan Said Ahmed työskentelee rauhan edistämiseksi Afrikan sarven alueella

Kansanedustaja Suldaan Said Ahmed vieraili Afrikan sarven alueella tammikuussa. Matka oli hänen kolmas ulkoministeri Pekka Haaviston rauhanvälityksen erityisedustajan roolissa. ”Erityisesti nuorten sekä alueen maiden diasporan huomioiminen rauhanprosesseissa ovat minulle tärkeitä teemoja”, Said Ahmed kertoo.

Suldaan Said Ahmed seisoo neuvottelupöydän päässä
Suldaan Said Ahmed toimii ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana. 


Erityisedustajana Said Ahmedin tehtävä painottuu alueen rauhanprosessien tukemiseen. Vierailuilla on keskitytty erityisesti Somalimaan sisäisten poliittisten konfliktien rauhanomaisen ratkaisun tukemiseen. Said Ahmed toteaa, että Suomi nähdään luotettavana ja aktiivisena kansainvälisenä toimijana: ”Rauhanvälitys on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan prioriteetti ja Suomi on ollut pitkään kokoaan suurempi rauhanvälittäjä maailmalla. Suomi onkin sitoutunut pitkäjänteisesti edistämään rauhaa ja dialogia Afrikan sarven maiden kanssa.”

Afrikan sarven alue on hauras ja alueen vakaus on viime vuosina heikentynyt entisestään alueen maiden sisäisten poliittisten ja aseellisten konfliktien myötä. Afrikan sarven alueella kärsitään lisäksi ilmastonmuutoksen aiheuttamasta kuivuudesta, joka on pahin vuosikymmeniin.

”Kuivuus ja nälänhätä Afrikan sarven alueella voivat osaltaan syventää alueen konflikteja ja lisätä pakolaisuutta. Siksi pidän tärkeänä, että olemme osana kokonaisturvallisuutta pitäneet esillä myös alueen ilmastoturvallisuuteen ja humanitaariseen tilanteeseen liittyviä kysymyksiä”, Said Ahmed sanoo.

Afrikan sarven alueella humanitaarinen kriisi on kriittisin Somaliassa. Väestöstä puolet eli yli 8 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Tilanne on kriittinen ilmastonmuutoksesta johtuvien luonnonkatastrofien ja käynnissä olevien konfliktien vuoksi. Erityisedustajan roolissa sekä kieltä ja kulttuuria tuntevana Said Ahmed on päässyt poikkeuksellisella tavalla edistämään dialogia eri tahojen välillä.

”Suomella ja Somalialla on hyvät ja aktiiviset suhteet. Erityisesti Somalimaan sisäisten poliittisten konfliktien rauhanomaisen ratkaisun tukeminen on juuri nyt tärkeää jatkamalla tiivistä yhteydenpitoa alueen kaikkien toimijoiden kanssa väkivallattoman poliittisen ratkaisun löytymiseksi”, Said Ahmed painottaa.

Said Ahmed tapasi Somalian parlamentin nuorimmat edustajat ja Somalian nuorisoministerin.

Onnistunut luottamuksen rakentaminen on luonut väylän Said Ahmedille välittää kansainvälisen yhteisön viestejä tilanteen vakauttamiseksi. Hän myös korostaa tarvetta löytää keinoja tukea alueen nuorta väestöä ja tarjota heille tulevaisuudennäkymiä: ”Uhkakuvien sijaan nuoret tarvitsevat toivoa ja näkymiä paremmasta maailmasta. Näin rakennamme kestävää rauhaa”, Said Ahmed sanoo.

Said Ahmed matkustaa lähiaikoina Somaliaan ja jatkaa keskusteluita eri osapuolten kanssa. Tavoitteena on osapuolten tuominen yhteiseen neuvottelupöytään.