Ennakkotieto suomalaisille kansalaisjärjestöille avoimesta ohjelmatuen hausta vuosille 2022–2025

Ulkoministeriö tulee loppuvuodesta 2020 avaamaan ohjelmatuen hakukierroksen suomalaisille kansalaisjärjestöille.

Ulkoministeriö tulee loppuvuodesta 2020 avaamaan ohjelmatuen hakukierroksen suomalaisille kansalaisjärjestöille. Hakukierroksella voi hakea valtionavustusta vuosille 2022–2025. Hakuprosessi tulee olemaan kaksivaiheinen.

Kaiken Suomen rahoittaman kehitysyhteistyön tulee myötävaikuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) toimeenpanoon. Toiminnan tulee toteuttaa Suomen kehityspolitiikkaa edistämällä vähintään yhtä sen painopistealueista. Lisäksi sen tulee olla linjassa kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen (2017) kanssa.

Ohjelmatuen haulle ei tulla asettamaan maantieteellistä rajausta, mutta yleisten kehityspolitiikan tavoitteiden mukaisesti hakijoita kannustetaan toimimaan vähiten kehittyneissä maissa (LDC). Kaiken toiminnan tulee täyttää OECD:n kehitysapukomitean (DAC) määrittelemät julkisen kehitysavun kriteerit (nk. ODA-kriteerit). Hakijalla ja/tai sen jäsenjärjestöillä tulee olla vahvaa näyttöä tuloksellisesta ja pitkäjänteisestä kehitysyhteistyöstä. Ohjelmatuella rahoitetaan hankkeiden ja toimintojen ohjelmallista kokonaisuutta, jolla tulee olla selkeä määritelty pitkän aikavälin kehitysvaikutus.

Hakuprosessin ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan hakijoiden avustuskelpoisuutta ohjelmatuelle. Arvioinnin pohjaksi hakijoita pyydetään toimittamaan niiden toimintaan ja talouteen liittyviä asiakirjoja painottuen hakijoiden olemassa olevaan aineistoon. Hakijan avustuskelpoisuuden yhtenä vähimmäisvaatimuksena on, että hakija on ollut rekisteröityneenä Suomessa yhdistyksenä tai säätiönä 31.12.2020 vähintään viisi vuotta. Avustuskelpoisuuden haku on suunniteltu loppuvuodelle 2020.

Hakuprosessin toisessa vaiheessa valtionavustusta kehitysyhteistyötoiminnalleen voivat hakea avustuskelpoisiksi arvioidut järjestöt. Toinen vaihe ajoittuu vuoden 2021 ensimmäiselle puoliskolle. Hakemusten ja arvioinnin perusteella ulkoministeriö päättää ketkä hakijat saavat valtionavustusta kehitysyhteistyöohjelmilleen. Päätöksistä tiedotetaan hakijoita loppuvuonna 2021.

Ulkoministeriö tulee julkaisemaan lisätietoa hakuprosessista ja sen tarkemmista päivämääristä verkkosivuillaan syyskuun 2020 lopulla. Samalla julkaistaan päivitetty instrumenttikuvaus ohjelmatuesta kehitysyhteistyön muotona.

Ohjelmatuesta ja sen hakukierroksesta vastaa ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö (keo-30@formin.fi).