Enestam i Riga: Kontakterna mellan folken är det viktigaste resultatet av samarbetet mellan Norden och Baltikum


I år har det gått tio år sedan Nordiska ministerrådet grundade sina informationskontor i de Baltiska huvudstäderna Tallinn, Riga och Vilnius. Informationskontoren blev de första officiella nordiska representationerna i regionen, och det skedde redan innan Sovjetunionen erkänt de tre ländernas självständighet. I dag anses Baltikum vara en av de mest dynamiska regionerna i Europa. Samtidigt riktar de Baltiska staterna sig in på en allt djupare och mera utbredd integration i det internationella samfundet. Alla har till exempel inlett förhandlingar för att bli medlemmar av den Europeiska unionen.

Förhållanden mellan de nordiska och baltiska länderna behandlades i Riga 18.4. i ett seminarium, där Finlands nordiska ordförandeskap representerades av samarbetsminister Jan-Erik Enestam.

Mera om seminariet på norden.finland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.).
pohjoismainen yhteistyö