Energiakumppanuusohjelma muuttaa ihmisten elämää Afrikassa

Suomen rahoittama ilmasto-ohjelma EEP Africa lisää uusiutuvan energian käyttöä eteläisessä ja itäisessä Afrikassa. Malawin maaseudulla aurinkoenergia on tuonut koteihin sähköt ja viljelmille kastelupumppuja.

Chilungamo Banda Malawissa
Kuvaaja: Jussi Viding

Malawin pääkaupungissa Lilongwessa järjestettävään Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusohjelman (EEP Africa) informaatiotilaisuuteen virtaa ihmisiä. Yleisö on enimmäkseen nuorta ja uusiutuvasta energiasta kiinnostunutta. Tuoleja kannetaan lisää, niin että yli sata ihmistä pääsee istumaan. On selvää, että uusiutuvalle energialle ja uudenlaisille palvelumalleille on täällä kova tarve ja kysyntä.

EEP Africa on Suomen vuonna 2010 perustama ilmastohanke, jonka kautta tuetaan uusiutuvan energian käyttöä 15 eteläisen ja Itä-Afrikan maassa. EEP auttaa maita lisäämään kestävän energian saantia ja energiaturvallisuutta sekä vähentämään köyhyyttä ja torjumaan ilmastonmuutosta. Ohjelmaa on vuodesta 2018 lähtien hallinnoinut Pohjoismainen kehitysrahasto (NDF).

Kumppanuusohjelma on auttanut yrityksiä kasvamaan

Lilongwen tilaisuudessa yrittäjät kertovat EEP:ltä saamastaan tuesta.

Maya Khonje-Stewartin perustama Yellow Solar Power on kouluttanut malawilaisia myymään aurinkoenergiasysteemejä kotikäyttöön. Yrityksen kautta moniin koteihin on saatu ensimmäistä kertaa valot ja televisioon virtaa. Erityisesti naisille tarjottu mahdollisuus myyntityöhön on kantanut hedelmää.

"Koska naisilla ei yleensä ole työssä tarvittavia älypuhelimia, aloimme tarjota niitä naisille osana koulutuspakettia. Tulojen lisäännyttyä naiset ovat aloittaneet myös muita liiketoimia ja työllistävät nyt ihmisiä muun muassa ompelimoissa", Khonje-Stewart kertoo.

Yellow on kasvanut voimakkaasti ja sen palveluksessa on nyt 88 työntekijää ja 1100 myyjää. Seuraavaksi yritys on laajentamassa toimintaansa muualle Afrikkaan.

Wala puolestaan tarjoaa aurinkoenergialla toimivia kastelupumppuja malawilaisille viljelijöiden osuuskunnille, Priscilla Sani-Chimwele kertoo. "EEP African avulla Wala on pystynyt kokeilemaan uudenlaisten aurinkoenergialla toimivien kastelupumppujen myymistä velaksi osuuskunnille ja kouluttamaan maanviljelijät käyttämään pumppuja."

Walan pumppujen ansiosta osuuskunnat ovat pystyneet laajentamaan viljeltävien lajikkeiden määrää, parantamaan satojaan ja auttaneet maanviljelijöitä sopeutumaan Malawissa jo tuntuvaan ilmastonmuutokseen. Wala työllistää nyt 23 kokoaikaista työntekijää ja välillisesti noin 160 ihmistä.

Molemmat yrittäjät kiittävät EEP African roolia riskisietoisena rahoittajana markkinoilla, joilla alkuvaiheen yritysten on hankalaa, tai jopa mahdotonta, saada kasvurahaa paikallisilta rahoituslaitoksilta.

"EEP Africa on antanut meille inhimillistä ja ratkaisukeskeistä apua myös vaikeissa tilanteissa", Priscilla Sani-Chimwele kiteyttää.

Sähkömoottoripyöriä ja viljamyllyjä

​Colin Sargent ja Eveline Sibindi Van Dam kuuntelevat kiinnostuneina, kun EEP African hankekoordinaatori Chiezda Mazaiwana antaa yrityksille vinkkejä siitä, miten ne voivat pärjätä tulevassa hanketukikilpailussa. Sargent ja Sibindi Van Dam ovat aikeissa osallistua huhtikuussa 2023 avattavalle hakukierrokselle Khonje-Stewartin ja Sani-Chimwelen esimerkkien innoittamina.

Tilaisuuden jälkeen Colin Sargent kertoo muuttaneensa Malawiin viisi vuotta sitten. Hän opiskeli alun perin klassista historiaa Bostonissa, mutta päätti sitten ystävänsä kanssa lähteä tekemään bisnestä Malawiin, koska he näkivät maassa mahdollisuuksia luoda uudenlaista liiketoimintaa.

"Olemme suunnitelleet e-mobility-hanketta, jonka kautta aurinkoenergialla ladattavia sähkömoottoripyöriä tuotaisiin Malawiin. Tämä loisi maahan uudenlaisen palvelun – ja auttaisi ihmisiä polttoainepulan keskellä", Sargent kertoo.

Eveline Sibindi Van Dam puolestaan kertoo olevansa pitkällä maissi- ja kassavajauhoja tekevän myllyn rakentamisessa Malawiin. Tuotettavat jauhot saataisiin myytyä naapurissa sijaitsevalle elintarviketeollisuudelle.

"Ostan raaka-aineet suoraan viljelijöiltä, jolloin myös viljelijöiden asema paranee. Nyt useat maanviljelijät kärsivät yksittäisistä ostajista, jotka polkevat raaka-aineiden hintoja", Sibindi van Dam sanoo ja kertoo, että mylly on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaan eli mitään jätettä ei synny. Koska Malawin energiaverkko on kovin epävarma, hän on kiinnostunut uusiutuvan energian saamisesta tehtaalleen.

Viime vuosina EEP Africa on onnistunut auttamaan lukuisia yrityksiä kasvamaan tasolle, jossa ne ovat päässeet käsiksi muihin isommille yrityksille tarkoitettuihin rahoitusmuotoihin. Saa nähdä, ovatko Sargentin ja Sibindi Van Damin yritykset tulevaisuudessa näiden joukossa.

Teksti: Petri Wanner