Elisabeth Rehn: Det behövs kvinnor för en varaktig fred

Det blir ingen varaktig fred om inte kvinnor får plats vid förhandlingsbordet, konstaterade Elisabeth Rehn, som blivit utsedd till oberoende sakkunnig i Unifem(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan), FNs utvecklingsfond för kvinnor, på sin presskonferens i Helsingfors den 26 april. Rehn och Ellen Johnson Sirleaf utnämndes den 24 april för att utreda kvinnans ställning särskilt i kriser och krishantering. Att Rehn blev utnämnd är en fortsättning på hennes tidigare uppdrag i den expertgrupp som evaluerde FNs fredsbevarande verksamhet och dess organisation.

Den f.d. försvars- och jämställdhetsministern samt specialsändebud för FN-generalsekreteraren skall tillsammans med Sirleaf överlämna sin rapport före nästa mars till FN-generalsekreterarens rådgivare i jämställdhetsfrågor Angela King. Rehns uppdrag baserar sig på resolutionen 1325(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) från FNs säkerhetsråd i oktober, i vilken man efterlyser flera kvinnor i fredsbevarande uppdrag och vederbörande beslutande organ. Efter det Rehns uppdrag som generalsekreterarens specialutsände i Bosnien upphörde, har man bland 61 specialsändebud inte utnämnt en enda kvinna.

Enligt Rehn skall de arbeta fram så konkreta förslag som möjligt, så att medlemsländerna inte kan slingra sig från dem. Det viktigaste är att få kvinnorna med i fredsförhandlingarna från första början. Man lyssnar alltid till krigshövdingar, men t.ex. Dayton-avtalet som lade grunden till staten Bosnien-Herzegovina glömde helt kvinnornas situation. Kvinnor som blivit våldtagna, misshandlade eller änkor har blivit efterlämnade utan yrkesutbildning eller inkomst.

Rehn anser att det är viktigt att känna till läget på fältet och få lokala människor, inte bara trätande krigshövdingar, med i fredsbevarande operationer. Rehn reser först till de drogkrigshärjade Colombia och Guatemala i Latinamerika, sedan till Kosovo, Bosnien-Herzegovina, Östra Timor, Kambodja, Somalien och Sierra Leone.

YK
kriisinhallinta