Riksdagsvalet 2007 - förhandsröstning utomlands den 7-10 mars

Finland håller riksdagsval i mars 2007. Den egentliga valdagen är söndagen den 18 mars.

Röstberättigad vid riksdagsvalet är varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år.

Alla som har rösträtt i riksdagsvalet kan förhandsrösta även utomlands. Det finns sammanlagt 234 vallokaler i 87 länder. Det går bland annat att rösta på alla finländska ambassader och generalkonsulat. Alla vallokaler och deras kontaktuppgifter finns i förteckningen nedan.

Förhandsröstningen utomlands ordnas under tiden 7-10.3.2007, men röstningstiderna växlar på olika röstningsställen i olika länder.

Förhandsröstningen avslutas utomlands tre dagar tidigare än i Finland. Eftersom vissa vallokaler måste stänga redan fredagen den 9 mars är det bra att kontrollera öppettiden på förhand i vallokalsförteckningen.

På valdagen den 18 mars går det inte att rösta utomlands eftersom det tar tid att transportera rösterna.

Du behöver inte anmäla dig i förväg till förhandsröstningen. I vallokalen måste du uppvisa pass eller annan officiell legitimation.

Ta gärna med din anmälan om rösträtt, men du kan rösta även utan kortet. En röstberättigad som bor utomlands får anmälan per post om magistraten i den röstberättigades senaste hemkommun i Finland känner till den rätta adressen. Du hinner göra en flyttningsanmälan till magistraten senast den 31 januari 2007.

Riksdagsvalet i mars 2007 är det 35:e valet sedan det första lantdagsvalet för hundra år sedan.

Förhandsröstningsställen utomlands

Valorter A - M

Valorter N - Y

Närmare information om riksdagsvalet 2007 finns på justitieministeriets valsidor www.vaalit.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).