Contact Forum -rekrymessut: Ulkoministeriön kautta maailmalle?

Ulkoministeriö osallistuu korkeakouluopiskelijoille suunnattuun Contact Forum -rekrytointitapahtumaan Helsingin Messukeskuksessa 26. tammikuuta klo 10–17.

Ulkoministeriössä voit työllistyä diplomaatti- ja hallintouralle tai erityisvirkaan. Lisäksi ministeriössä työskentelee siviilipalvelusmiehiä, korkeakouluharjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä. Suomen edustustot maailmalla palkkaavat henkilökuntaa sekä harjoittelijoita, ja ilmoittavat avoimista työpaikoista omilla kanavillaan.

Ulkoministeriö rekrytoi lisäksi työntekijöitä ja rahoittaa paikkoja kansainvälisiin tehtäviin esimerkiksi YK:ssa ja sen alaisissa järjestöissä sekä EU:ssa ja Etyjissä. Järjestöt hakevat ulkoministeriön kautta esimerkiksi apulaisasiantuntijoita, vapaaehtoistyöntekijöitä, avustajia ja siviilikriisinhallinta-asiantuntijoita. 

Kiinnostaako YK-ura?

YK:n apulaisasiantuntijaksi (Junior Professional Officer, JPO) sekä vapaaehtoistehtäviin (UN Volunteer, UNV) haetaan ulkoministeriön kautta. Ulkoministeriö hakee asiantuntijoita YK:n ja sen alaisten järjestöjen, kansainvälisten rahoituslaitosten ja eräiden tutkimusjärjestöjen palvelukseen. Suomi rahoittaa näitä paikkoja sekä kehitysyhteistyö- että siviilikriisinhallintamäärärahoista, tehtävästä riippuen.

Nuorille aikuisille suunnattujen JPO ja UNV -rekrytointien tavoitteena on lisätä kehitysyhteistyön ja siviilikriisinhallinnan osaajien määrää Suomessa. Asiantuntijat sijoitetaan tehtäviin siten, että heillä on mahdollisuus hakeutua jatkossakin kansainvälisiin tehtäviin joko YK-järjestöihin tai muualle. 

Vuoden 2023 YK:n apulaisasiantuntijatehtävät avataan hakuun tammikuussa. YK:n vapaaehtoistehtävät avautuvat kevään kuluessa.

Maailmalle siviilikriisinhallinnan osaajana?

Siviilikriisinhallintaoperaatiot pyrkivät vahvistamaan yhteiskunnille tärkeitä toimintoja kriisialueilla ja kaikkialla, missä on tarvetta ulkopuoliselle avulle. Keskeisiä aloja ovat muun muassa poliisi, oikeuslaitos, rajavartiointi, tulli, vankeinhoito sekä hallinnon kehittäminen. 
Suomi lähettää asiantuntijoita Euroopan unionin, Etyjn ja kansainvälisten järjestöjen tehtäviin. Työnantajana toimii Kriisinhallintakeskus CMC. 

Kansainväliselle EU-uralle?

Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio etsivät harjoittelijoita 140 EU-delegaatioon ympäri maailmaa. Junior Professionals in Delegation (JPD) -ohjelman(Linkki toiselle web-sivustolle.) hakukierros on joka toinen vuosi, ja jokaiselle jäsenmaalle kuuluu kaksi harjoittelupaikkaa. Näiden lisäksi Suomi rahoittaa kaksi harjoittelupaikkaa kehitysyhteistyövaroista. Ulkoministeriö hoitaa rekrytoinnin ensimmäisen vaiheen, lopullisen valinnan tekee ulkosuhdehallinto tai komissio. 

Rekrytointi vuosille 2023–2025 on parhaillaan käynnissä ja päättyy 31. tammikuuta. 

Jos ura maailmalla kiinnostaa, löydät meidät messuosastolta D5. Tervetuloa tutustumaan ja kysymään lisää! Tapahtuma on ilmainen, rekisteröidy mukaan Contact Forumin verkkosivuilla.(Linkki toiselle web-sivustolle.)