Bhutans utrikesminister i Finland

Utrikesminister Erkki Tuomioja och Bhutans utrikesminister Jigni Y Thinley diskuterade om relatationerna mellan Finland och Bhutan, utvecklingsperspektiven och globaliseringens inverkan på sitt möte fredagen den 27 april i Helsingfors. Under sitt besök i Finland träffade Thinley även biståndsminister Satu Hassi och riksdagens vicetalman Sirkka-Liisa Anttila. Förutom Finland besöker Thinley även Norge, Sverige och Nederländerna