Arktisen neuvoston puheenjohtajuus loppusuoralla

Suomen puheenjohtajakauden viimeisessä täysistunnossa käsiteltiin Arktisen neuvoston työryhmien raportteja ja suosituksia, keskusteltiin työryhmien ja tarkkailijoiden yhteistyöstä ja valmisteltiin ministerikokouksen päätösasiakirjoja. Kaikki kahdeksan arktisen maan ja kuuden arktisen alkuperäiskansajärjestön edustajat sekä tarkkailijoita Euroopasta, Aasiasta ja kansainvälisistä järjestöistä osallistuivat kokoukseen.

Kuva: Kaisa S irén
Arktisen neuvoston virkamieskomitea kokoontui Suomen puheenjohtajakauden viimeiseen täysistuntoon Rukalla 12.-14.3. Kuva: Kaisa Sirén

Virkamieskomitea tarkasteli työryhmien raportteja, jotka käsittelivät mm. ilmastonmuutoksen etenemistä, saastumisriskien ehkäisemistä, musta hiili-päästöjen vähentämistä ja ympäristövaikutusten arviointia arktisella alueella. Ilmastonmuutoksen johdosta arktisen alueen keskilämpötila on noussut 2,7 astetta vuosina 1971-2017.

Arktisen neuvoston virkamieskomitea kokoontui Suomen puheenjohtajakauden viimeisen täysistuntoon Rukalla 12.-14.3. Kuva: Kaisa Sirén
Kuva: Kaisa Sirén

Hyviä ja huonoja uutisia

Noin kolmasosa arktisen alueen lämpenemisestä johtuu Arktisen neuvoston jäsenmaiden mustan hiilen päästöistä. Arktisen neuvoston musta hiili –työ on ollut vastatuulessa. Yhdysvallat on vetäytynyt yhteisistä vähentämistavoitteista ja Venäjä ei ole toimittanut kansallisia laskelmiaan musta hiili-päästöistä. Myönteinen uutinen on, että jäsenmaiden enemmistön musta hiili-päästöt ovat kääntyneet laskusuuntaan. 

Arktisen neuvoston mustahiilityöryhmän puheenjohtaja Mikael Hildén kertoi, että arktisen alueen mustahiilipäästöt ovat laskusuunnassa. Arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen on neuvoston virkamieskomitean puheenjohtaja. Kuva: Kaisa Sirén
Arktisen neuvoston mustahiilityöryhmän puheenjohtaja Mikael Hildén (oik.) kertoi, että arktisen alueen mustahiilipäästöt ovat laskusuunnassa. Suurlähettiläs Aleksi Härkönen (vas.) on neuvoston virkamieskomitean puheenjohtaja. Kuva: Kaisa Sirén

Virkamieskomitea hyväksyi ns. Arktinen YVA-raportin, jonka suositukset selkeyttävät ympäristövaikutusten arviointia arktisella alueella. Arktinen YVA-raportti on ympäristöministeriön johtama yhteistyöhanke, jonka ansiosta International Association of Impact Assessment on myöntänyt Global Award –palkinnon Arktiselle neuvostolle(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Arktiseen neuvostoon kuuluvat Suomi, Kanada, Tanska, Islanti, Norja, Venäjä, Ruotsi ja Yhdysvallat sekä alkuperäiskansajärjestöt: Aleuit International Association, Arctic Athabaskan Council, Gwichín Council International, Inuti Circumpolar Council, RAIPON ja Saamelaisneuvosto. Kuva: Kaisa Sirén
Arktiseen neuvostoon kuuluvat Suomi, Kanada, Tanska, Islanti, Norja, Venäjä, Ruotsi ja Yhdysvallat sekä alkuperäiskansajärjestöt: Aleuit International Association, Arctic Athabaskan Council, Gwichín Council International, Inuti Circumpolar Council, RAIPON ja Saamelaisneuvosto. Kuva: Kaisa Sirén

Virkamieskomiteaa informoitiin myös neuvoston työstä viestintäyhteyksien parantamisesta arktisella alueella. Työryhmä suositteli mm., että valtiot kehittävät sääntelypolitiikkaansa, asettavat kannustimia infrahankkeille ja selkeyttävät viestintäalan sääntelyä.

Yhteistyötä arktisten merialueiden muoviroskaongelman vähentämiseksi

Neuvoston työryhmät ja tarkkailijat keskustelivat yhteistyöstä muoviroskan ja mikromuovien vähentämiseksi arktisilla merialueilla. Muoviroskaa maailman merissä on yli 150 miljoonaa tonnia, ja suurin osa siitä on peräisin Aasian maista. Jätehuoltoa ja valvontaa parantamalla voidaan vähentää muoviroskan ja mikromuovien kulkeutumista merille ja arktiselle alueelle. Virkamieskomitea hyväksyi lisäksi linjauksen, jonka mukaan Arktinen neuvosto vahvistaa merikysymysten käsittelyä kutsumalla meripolitiikan asiantuntijoita kokouksiinsa.

Kohti Rovaniemen ulkoministerikokousta

Virkamieskomiteaa informoitiin Arktisen neuvoston ministerikokouksen valmisteluista, joka järjestetään Rovaniemellä 7. toukokuuta. Kokoukseen kutsutaan Arktisen neuvoston jäsenmaiden ulkoministerit ja alkuperäiskansajärjestön edustajat sekä tarkkailijat virkamiestasolla. Kokouksessa on tarkoitus allekirjoittaa ministerijulistus ja päättää Arktisen neuvoston tulevaisuuden suuntaviivoista. Kokouksessa puheenjohtajuus siirtyy Suomelta Islannille, joka painottaa kestävää kehitystä, merikysymyksiä, kestäviä energiaratkaisuja sekä ihmisten hyvinvointia omalla puheenjohtajakaudellaan.

Ulkoministeriö on noudattanut kestävän kokoustamisen konseptia puheenjohtajakauden kaikissa kokousjärjestelyissään. Kuva:Kaisa Sirén
Ulkoministeriö on noudattanut kestävän kokoustamisen konseptia puheenjohtajakauden kaikissa kokousjärjestelyissään. Kuva: Kaisa Sirén

Virkamieskomitean puhetta johti arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen. Suomen valtuuskuntaa johti johtava asiantuntija René Söderman. Valtuuskunnassa olivat edustettuina ulkoministeriö, ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Ilmatieteen laitos.

René Söderman
arktisen yhteistyön johtava asiantuntija