Arktisen alueen parlamentaarikot kohtaavat Inarissa

Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssi pidetään 17.-19. syyskuuta Inarissa. Konferenssi kokoaa Inariin lähes 50 arktisen alueen kansanedustajaa. Ulkoministeri Timo Soini osallistuu konferenssiin. Hän pitää tilaisuudessa puheen, jossa hän tarkastelee Suomen käynnissä olevaa puheenjohtajuutta Arktisessa neuvostossa.

 

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Arktisen alueen parlamentaarikot kokoontuvat Inarin Sajoksessa

Saamelaiskäräjien tiloissa Sajoksessa järjestettävän kokouksen pääaiheina ovat digitalisaatio ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä arktisen alueen asukkaiden hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Suomen valtuuskunnan puheenjohtajan, kansanedustaja  Katri Kulmunin (kesk.) mukaan parlamentaarikkojen  näkökulma on arktisen alueen asukkaiden tarpeista lähtevä. ”Tavoitteena on kokous, joka lisää avoimuutta, tietoa ja tietoisuutta tärkeistä arktista kysymyksistä”, sanoo Kulmuni.

Konferenssiin osallistuvat valtuuskunnat arktisen alueen valtioiden (Kanada, Yhdysvallat, Islanti, Norja, Tanska, Ruotsi, Suomi ja Venäjä) kansallisista parlamenteista sekä Euroopan parlamentista. Konferenssiin on lisäksi kutsuttu mukaan tarkkailijoiksi parlamenttienvälisten järjestöjen, Arktisen neuvoston tarkkailijamaiden parlamenttien sekä keskeisten kansainvälisten järjestöjen edustajia.

Konferenssi järjestetään joka toinen vuosi ja sen isännyys kiertää jäsenmaiden kesken.

Konferenssissa parlamentaarikot hyväksyvät konsensusperiaatteella Arktiselle neuvostolle ja kahdeksan arktisen valtion hallituksille sekä EU:n komissiolle osoitetun loppuasiakirjan suosituksineen. Loppuasiakirja on yhteinen tahdonjulistus, jossa parlamentaarikot asettavat hallitustenväliselle yhteistyölle tavoitteita.

 

Katri Kulmuni puhuu Sajoksessa
Kansanedustaja Katri Kulmuni johtaa Suomen valtuuskuntaa arktisten maiden parlamentaarikkojen kokouksessa.

Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Katri Kulmuni  uskoo, että yhteisestä julkilausumasta päästään tälläkin kertaa yhteisymmärrykseen. ”Asialistalla ei ole suuria kiistakysymyksiä ja muotoiluista päästää kyllä sopimukseen,” arvioi Kulmuni.

Suomen arktisen osaamisen kärkihankkeista Kulmuni odottaa erityisesti meterologian nousevan esille. ”Meillä on paljon sellaista osaamista, jolla on käyttöä laajemminkin arktisella alueella.”

Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskuntaan kuuluvat puheenjohtaja Kulmunin lisäksi Johanna Ojala-Niemelä (varapuheenjohtaja, sd.), Tiina Elovaara (sin.), Markus Lohi (kesk.) ja Mari-Leena Talvitie (kok).

 

 

Arktinen parlamentaarikkokonferenssi

 

  • Arktisen yhteistyön parlamentaarinen väline.
  • Koostuu Arktisen neuvoston jäsenmaiden parlamenteista sekä Euroopan parlamentista.
  • Kokoontuu kahden vuoden välein.
  • Arktisten parlamentaarikkojen pysyvä komitea on Arktisen neuvoston virallinen tarkkailijajäsen.
  • Konferenssi antaa kokouksen jälkeen Arktiselle neuvostolle ja jäsenmaiden hallituksille suosituksia arktisen yhteistyön tavoitteiksi