Arktinen superviikko kokosi yhteen ilmatieteen ja viestintäalan asiantuntijat Levillä

Kahdeksan arktisen maan ja kuuden arktisen alkuperäiskansajärjestön edustajat kokoontuivat keskustelemaan Suomen puheenjohtajuuskauden toiseen Arktisen neuvoston kokoukseen maaliskuussa Levillä. Kokouksessa käytiin keskustelua meteorologisen yhteistyön kiinnittämisestä Arktisen neuvoston työhön.

Arktisen neuvoston kokoukseen osallistuivat kahdeksan arktisen maan ja kuuden alkuperäiskansajärjestön edustajat. Puheenjohtajisto valmistautumassa kokoukseen, vasemmalta sihteeristön päällikkö Nina Vaaja, puheenjohtaja Aleksi Härkönen ja erityisasiantuntija Tuuli Ojala. Kuva: Réne Söderman

Meteorologista asiantuntemusta edustivat Maailman ilmatieteen järjestö ja kahdeksan maan meteorologiset laitokset. Viestintäpuolella edustettuina olivat mm. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA, Venäjän valtiollinen satelliittiyhtiö RSCC, Viestintävirasto, Helsingin yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto. 

Meteorologisen yhteistyön syventäminen 

Ilmatiede on ilmastontutkimuksen tärkeä osa-alue, kun halutaan mallintaa arktisen alueen sää- ja jäämuutoksia sekä tehdä tarkkoja ilmastoennusteita.

Meteorologisen yhteistyön syventämistä pohjustettiin arktisessa meteorologisessa huippukokouksessa, jonka Ilmatieteen laitos järjesti aikaisemmin samalla viikolla. 

NASAN tutkimusjohtaja Jack Kaye ja Maailman ilmatieteen järjestön apulaispääsihteeri Wenjian Zhang keskustelemassa Ilmatieteen laitoksen tutkimuskeskuksessa Sodankylässä. Kuva: Réne Söderman

Viestintäyhteyksien parantaminen arktisella alueella

Saamelaiskäräjien, Helsingin yliopistollisen sairaalan, Oulun yliopiston sekä NASAn ja Venäjän RSCCn edustajat briiffasivat digitaalisten viestintäyhteyksien merkityksestä ja kehittämismahdollisuuksista arktisella alueella.

Viestintäyhteyksien parantamista pohtii Arktisen neuvoston määräaikainen työryhmä (Task Force Improved Connectivity in the Arctic), jonka neuvoston ulkoministerikokous asetti viime vuonna. TFICA-työryhmän rinnakkaispuheenjohtaja on Marjukka Vihavainen-Pitkänen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Arktisen neuvoston kokous pidettiin Kittilän huikeissa talvimaisemissa Levillä. Kuva: Linnea Nordstörm, Arctic Council Secretariat

Suomen puheenjohtajuuskauden kärkiteemoista käytiin laajaa keskustelua virkamieskomitean puheenjohtaja Aleksi Härkösen johdolla. Suomen valtuuskuntaa johti johtava asiantuntija René Söderman. Valtuuskunnassa olivat edustettuina liikenne- ja viestintäministeriö, Viestintävirasto, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä valtioneuvoston kanslia.

Ailu Valle (laulu) ja Oula Guttorm (kitara) viihdyttivät kokousosallistujia illallisella. Kuva: Réne Söderman

Kärkiteemojen lisäksi kokouksessa käsiteltiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita arktisessa yhteistyössä, saatiin briiffaukset arktisten konferenssien tuloksista ja päivitykset tulevista tapahtumista ja syksyllä järjestettävistä resilienssifoorumista, biodiversiteettikonferenssista sekä ympäristöministeri- ja tiedeministerikokouksista. 

Arktisen neuvoston virkamieskomitean kokoukseen osallistui jäsenmaiden ja alkuperäiskansajärjestöjen lisäksi useita tarkkailijavaltioita ja - järjestöjä. 

René Söderman

arktisen yhteistyön johtava asiantuntija