Delegationen för arktiska frågor sammanför experterna på det arktiska området

Delegationen för arktiska frågor, som har tillsatts av statsrådets kansli, är en central nationell aktör inom den internationella politiken för Arktis. Delegationen har till uppgift att stödja och stärka Finlands politik för Arktis, främja dess mål, öka kännedomen om de arktiska frågorna och klargöra den arktiska identiteten.

Foto: Jouni Törmänen/Lehtikuva

Ordförande för delegationen för arktiska frågor är statssekreterare Paula Lehtomäki, och generalsekreterare är Harri Mäki-Reinikka, ledande sakkunnig och ambassadör från utrikesministeriet.

Delegationen för arktiska frågor följer genomförandet av den nationella arktiska strategin och diskuterar regelbundet de frågor som gäller den internationella politiken för Arktis, såsom Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet och EU:s politik för Arktis.

Harri Mäki-Reinikka

”Enligt vår nationella arktiska strategi vill Finland vara en central problemlösare när det gäller utvecklingen i Arktis. Temat för Finlands tvååriga ordförandeskap i Arktiska rådet, som inleds i maj, passar bra i detta sammanhang: På spaning efter gemensamma lösningar”, säger Mäki-Reinikka sammanfattningsvis.

”Finländskt kunnande har mycket att ge. Även ur arktisk synvinkel passar våra mest kända varumärken från cleantech till formgivning bra i den allmänna bilden av Finland. Det arktiska elementet stärker Finlandsbilden och den allmänna bilden av Finland stärker vår arktiska dimension.”

Nordliga frågor på EU:s agenda

Finland strävar efter att framträda som det mest arktiska EU-landet och således också som det mest aktiva medlemslandet i de nordliga områdena.

De nordliga områdena är i fortsättningen en i allt högre grad integrerad del av alla EU-medlemsländers politik. På basis av sitt meddelande om den arktiska regionen är EU redo att utsträcka sina satsningar till investeringar, infrastrukturen, innovationer, utbildning och forskningsverksamhet i norr.

Linjerna för EU-politiken för Arktis dras upp i Uleåborg i juni

Linjerna för EU:s politik dras upp i Uleåborg i juni vid EU:s första högnivåmöte om arktiska frågor som ordnas av Europeiska kommissionen, EU:s utrikestjänst och Finlands utrikesministerium. I mötet deltar flera ledamöter i EU-kommissionen samt EU:s höga representant som ansvarar för EU:s utrikespolitik och kommissionens vice ordförande Federica Mogherini.

Huvudteman för mötet är klimatförändringen och utmaningarna inom hållbar utveckling i den arktiska regionen.

Livskraft till den nordliga dimensionen

Enligt Mäki-Reinikka kan EU:s ökade intresse för sina nordliga områden och forumet för intressenter i Uleåborg stödja uppställningen av mål under Finlands kommande EU-ordförandeskapsperiod hösten 2019 och vid övergången till EU:s nästa fleråriga budgetram 2021.

Samtidigt kan EU:s nordliga dimension få mera livskraft.