Arktinen neuvosto keskittyi Rovaniemellä luonnon monimuotoisuuteen

Arktinen neuvosto kokoontui Suomen puheenjohtajakauden kolmanteen kokoukseen Rovaniemellä 31.10.-2.11. Kokouksen pääaiheita olivat arktisen alueen luonnon monimuotoisuus, valmistautuminen puolen vuoden päästä järjestettävään ulkoministerikokoukseen sekä neuvoston musta hiili-työ.

Kaikki kahdeksan arktisen maan ja kuuden arktisen alkuperäiskansajärjestön edustajat osallistuivat kokoukseen, mukaan lukien tarkkailijoita sekä Euroopasta että Aasiasta ja kansainvälisistä järjestöistä.

Kuva: Arktisen Neuvoston sihteeristö
Kuva: Arktisen neuvoston sihteeristö.

Arktisen neuvoston virkamieskomitea keskusteli arktisen alueen luonnon monimuotoisuudesta. Luonnon monimuotoisuutta heikentävät ilmastonmuutoksen aiheuttamat elinympäristön muutokset ja Jäämeren happamoituminen, saasteiden kulkeutuminen arktiselle alueelle, sekä lisääntyvän ihmistoiminnan vaikutukset. Arktisen alueen luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen edellyttää laajaa yhteistyötä sekä paikallisella että alueellisella tasolla. Esimerkiksi vähentämällä mereen päätyvää muoviroskaa ja suojaamalla muuttolintujen lentoreittejä voidaan parantaa arktisen alueen luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Arktisen neuvoston tarkkailijamaat ja –järjestöt osallistuivat keskusteluun ja raportoivat omista toimenpiteistään luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Arktisessa neuvostossa on kahdeksan maata ja kuusi alkuperäiskansajärjestöä.
Arktisessa neuvostossa on kahdeksan maata ja kuusi alkuperäiskansajärjestöä. Kuva: René Söderman

Musta hiili –työ etenee

Virkamieskomiteaa informoitiin myös neuvoston musta hiili-työn edistymisestä. Noin kolmasosa arktisen alueen lämpenemisestä johtuu Arktisen neuvoston jäsenmaiden omista mustan hiilen päästöistä. Rajoittamalla kaasu- ja öljytuotannon soihdutusta ja modernisoimalla sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksia voidaan vähentää musta hiili –päästöjä ja sekä hidastaa arktisen alueen lämpenemistä.

Sekä Arktinen neuvosto että Pohjoismaiden ministerineuvosto järjestävät YK:n ilmastoneuvotteluissa Katowicessa sivutapahtumat joulukuussa, joissa musta hiili –kysymykset ovat etualalla. Suomi panostaa mustan hiilen päästöjen vähentämiseen yli 2 miljoonaa euroa mm. Maailmanpankin kautta.

Arktisen neuvoston kokous järjestettiin Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan Agora-hallissa.
Arktisen neuvoston kokous järjestettiin Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan Agora-hallissa. Kuva: René Söderman

Kohti Rovaniemen ulkoministerikokousta

Virkamieskomitea jatkoi Arktisen neuvoston pitkän aikavälin strategian valmistelua ja hyväksyi neuvoston päivitetyn viestintästrategian. Viestintästrategian tavoitteena on tukea neuvoston toimintaa ja luoda myönteistä kuvaa arktisesta yhteistyöstä.

Kokouksessa käsiteltiin myös neuvoston työryhmien alustavia raportteja ja suosituksia, joita viedään ulkoministerikokoukseen käsiteltäväksi. Ulkoministerikokous järjestetään Rovaniemellä ensi vuoden toukokuussa, jolloin puheenjohtajan nuija siirtyy Suomelta Islannille. Islanti esitteli oman puheenjohtajakauden ohjelmaluonnoksen, joka painottaa kestävää kehitystä, mereen liittyviä kysymyksiä, kestäviä energiaratkaisuja sekä ihmisten hyvinvointia.

Suurlähettiläs Aleksi Härkönen johti puhetta vierellään erityisasiantuntija Tuuli Ojala ja sihteeristön päällikkö Nina Vaaja.
Suurlähettiläs Aleksi Härkönen johti puhetta vierellään erityisasiantuntija Tuuli Ojala (oik.) ja sihteeristön päällikkö Nina Vaaja (vas.).
 

Myös Arktinen talousneuvosto kertoi toiminnastaan, joka keskittyy vastuullisen talouskehityksen ja vapaakaupan edistämiseen arktisella alueella. Arktisesta talousneuvostosta on muodostunut läheinen keskustelu- ja yhteistyökumppani Suomen puheenjohtajakaudella.

Virkamieskomitean puhetta johti arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen. Suomen valtuuskuntaa johti johtava asiantuntija René Söderman. Valtuuskunnassa olivat edustettuina ulkoministeriö, ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmä piti kokouksensa 29.-30.11.

Joulupukin tonttu johdatti kokousosallistujia taukojumpan saloihin.

Opiskelijat simuloivat

Lapin yliopisto järjesti Model Arctic Council –tapahtuman, jossa opiskelijat 30:sta eri yliopistosta ympäri maailman simuloivat Arktisen neuvoston ulkoministerikokousta. Kokousviikon aikana opiskelijat neuvottelivat ja julkaisivat oman ministerijulistuksen.

René Söderman
arktisen yhteistyön johtava asiantuntija