Satuli till statssekreterare

Republikens president har utnämnt Finlands EU-ambassadör Antti Satuli till utrikesministeriets statssekreterare från början av 2002. Under sin år 1971 började karriär Satuli har tjänstgjort bland annat i Bryssel, Alger, Geneve och Washington och som chef för utrikesministeriets handelspolitiska avdelning och handelspolitisk understatssekreterare. Han har varit Finlands permanenta representant vid den Europeiska Unionen under hela perioden av Finlands medlemskap, från början av 1995.

Antti Satulis Curriculum vitae