Antisemitism tema för OSSE:s toleransrepresentant Gert Weisskirchens Finlandsbesök

Pressmeddelande 189/2007
28.9.2007

OSSE-representanten Gert Weisskirchen, som leder organisationens arbete mot antisemitism, besöker Finland den 1-2 oktober. Under sitt besök träffar Weisskirchen utrikesminister Ilkka Kanerva och representanter för den judiska gemenskapen i Finland och religiösa samfund. I Weisskirchens besöksprogram ingår även möten i riksdagen.

I besöket ingår bland annat diskussioner om det finländska arbetet för tolerans, i synnerhet bekämpningen av antisemitism, under ordförandeskapet i OSSE 2008.

Representanten för bekämpning av antisemitism har som uppgift att ge OSSE:s verksamhet publicitet och - tillsammans med OSSE:s människorättsinstitutioner - hjälpa OSSE:s deltagarländer att fullgöra sina åtaganden i fråga om tolerans och principen om icke-diskriminering. OSSE har under de senaste åren gjort ett omfattande arbete för att främja tolerans även i praktiken, bland annat genom att utveckla utbildningsmaterial för arbetet mot antisemitism. Enligt en rapport om hatbrott i OSSE-området som offentliggjordes denna vecka i Warszawa har hatbrott mot personer som offentligt utövar sin religion ökat i området. De vanligaste offren för religionsrelaterade hatbrott är judar och muslimer.

Tyske Gert Weisskirchen utsågs till OSSE:s representant för bekämpning av antisemitism år 2005. Han är socialdemokratisk parlamentsledamot i Tyskland, och han har utsetts till hedersprofessor vid högskolan i Potsdam.

Närmare upplysningar: utrikessekreterare Ann-Mari Fröberg, sekretariatet för OSSE-ordförandeskapet, tfn 09 1605 5493, 0400 183 421, chefen för sekretariatet för OSSE-ordförandeskapet Aleksi Härkönen, tfn 09 1605 5496, 0400 330 406

ETYJ
ihmisoikeudet