I begynnelsen var 19 kvinnliga lantdagsledamöter och Liisi Karttunen

Understatssekreterare Marjatta Rasi välkomnade gästerna att fira finländsk kvinnohistoria. Utrikesministeriet firade torsdagen den 15 mars den finländska kvinnohistorien med jubileet "100 år av kvinnoröster". Det var på dagen hundra år sedan La Dottoressa Liisi Karttunen avgav sin röst innan hon senare samma dag steg ombord på fartyget som förde henne till Rom. Där arbetade hon senare både som journalist och som legendariskt kanslibiträde vid Finlands ambassad där hon skötte kulturella förbindelser.

Dörrarna till tjänsterna inom utrikesrepresentationen öppnades inte för kvinnor förrän år 1965. Sedan 1984 har andelen kvinnor inom utrikesförvaltningen ökat, och nu utgör kvinnorna cirka 45 procent av diplomaterna och 63 procent av hela personalen inom utrikesförvaltningen. Också antalet kvinnliga chefer har ökat och i dag är varannan avdelningschef en kvinna. Omkring en fjärdedel av ambassadörerna är kvinnor, och andelen ökar. Andelen kvinnor i ledande ställning är högre på utrikesministeriet än på något annat finländskt ministerium.

Minna Canth (t.v.) och Alexandra Gripenberg var feministiska författare, Tyyne Leivo-Larsson var den första kvinnliga ambassadören. För hundra år sedan valde de finländska kvinnorna in 19 kvinnor att som de första i världen representera folket i lantdagen. I den snart avgående riksdagen är 38 procent av ledamöterna kvinnor.

Kvinnornas roll i de internationella relationerna är självfallet mer omfattande än i tjänstemannahistorien och sträcker sig till olika sektorer från medborgar- och intresseorganisationer till vetenskap och konst.

Elise Garritzen skriver sin doktorsavhandling om Liisi Karttunen. Utrikesförvaltningens kvinnliga ledare, understatssekreterare Marjatta Rasi, chefen för administrativa avdelningen Ulla Väistö, chefen för rättsavdelningen Irma Ertman och chefen för avdelningen för Amerika och Asien Elina Kalkku, var värdinnor för den gemensamma festen där man firade kvinnohistorien inom utrikesförvaltningen och i övriga internationella relationer. I festen deltog också kvinnliga diplomater från utländska beskickningar i Helsingfors och representanter för medborgarorganisationer. Elise Garritzen skriver sin doktorsavhandling om Liisi Karttunen och berättade om henne för festpubliken.