Alec Aalto ambassadör i Rom

Republikens president har utnämnt statssekreterare Alec Aalto till ambassadör i Rom från och med början av maj år 2003. Aalto är för närvarande chef för statsrådets EU-sekretariat och statssekreterare för EU-ärenden i statsrådet. Före det fungerade han som statsministerns specialrådgivare för internationella ärenden. Han har tidigare även verkat som chef för utrikesministeriets press- och kulturcenter, biträdande avdelningschef vid handelspolitiska avdelningen samt Finlands ambassadör i Österrrike och representant vid FN-organisationerna i Wien. Innan Aalto anställdes vid utrikesministeriet arbetade han som redaktör vid Rundradion, informationschef för statsrådet och informationsdirektör för Neste.

Alec Aaltos CV (på finska)