Afrikan sarven rauha ja kehitys tarvitsee yhteistyötä ja kansainvälistä tukea

EU:n ulkoministerit keskustelivat 8.7.2020 Suomen kutsumana Afrikan sarven ajankohtaisesta tilanteesta. Ulkoministeri Haaviston johtaman videokokouksen tavoitteena oli vahvistaa yhteistä tilannekuvaa alueen tukemiseksi ja kansainvälisen yhteistyön parantamiseksi.

”Afrikan sarven rauhan, vakauden ja kehityksen tukemiseksi läheinen yhteistyö alueen ja kansainvälisten toimijoiden välillä on keskeistä”, ulkoministeri Haavisto totesi avaussanoissaan. 

Keskustelua alustivat puhujat alueen tärkeistä toimijoista: Afrikan unionin rauhan- ja turvallisuuden komissaari Smaïl Chergui, YK:n poliittisten ja rauhanrakentamisen alipääsihteeri Rosemary A. DiCarlo sekä Afrikan sarven alueellisen yhteistyöjärjestö IGAD:n pääsihteeri Workneh Gebeyehu. EU-näkökulman keskusteluun toivat EU:n kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilainen, EU:n ulkosuhdehallinnon Afrikka-päällikkö Koen Vervaeke sekä EU:n erityisedustaja Afrikan sarvessa Alexander Rondos.

Useissa Afrikan sarven valtioissa on parhaillaan käynnissä yhteiskunnallisia muutoksia, joilla on vaikutusta alueen turvallisuuden ja talouden positiiviseen kehittymiseen. Kansainvälisten instituutioiden yhteistyö ja sitoutuminen Afrikan sarven tukemiseksi on keskeinen osa alueen yhteiskuntien vahvistamista.  

”Sudan tarvitsee jatkossakin vahvaa kansainvälistä tukea demokraattiseen muutokseensa”, ulkoministeri Haavisto painotti keskustelussa.

Keskustelijat kiittelivät kesäkuun lopun Sudanin kumppanuuskokousta, jossa tukilupauksia annettiin 1,8 miljardin USD edestä. Myös Somalian ja Somalimaan väliset keskustelut maan sisäisen tilanteen vakauttamiseksi ovat tervetullut edistysaskel Afrikan sarven alueella ja tarvitsevat kansainvälisen yhteisön luotettavaa tukea.

COVID-19-pandemian ja ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät globaalisti, mutta haaste valmiiksi rakenteiltaan hauraille valtioille on vielä moninkertainen. Ilmaston lisäksi luonnonresurssit ja niiden hallinnointi kiristävät tunnelmia valtioiden välillä. Huolta aiheuttavat Etiopian, Egyptin ja Sudanin ristiriidat Etiopian ”Grand Ethiopian Renaissance” –suurpadon rakentamisesta ja tämän vaikutuksista Niilin vesien virtaukseen.

Keskustelussa korostettiin poliittisen dialogin merkitystä ratkaisujen löytämiseksi. Myös Etiopian viimeaikaiset väkivaltaiset protestit huolettivat keskustelijoita. 

”Afrikan omistajuus ja johtajuus ovat luonnollisesti keskeisiä periaatteita laajemmalle yhteistyölle”, korosti ulkoministeri Haavisto. Puheenvuoroissa painotettiin Afrikan sarven maiden välisen yhteistyön merkitystä moninaisiin haasteisiin vastaamiseksi. Afrikan sarven tulevaisuudessa nuorilla on merkittävä rooli.

”On tärkeä kuulla nuorten sekä tyttöjen ja naisten tavoitteita. He ovat muutoksen tuojia”, komissaari Urpilainen painotti.

”Yhteiskunnalliset muutokset Afrikan sarvessa vaikuttavat laajalti niin koko mantereeseen kuin ympäröiviin alueisiin esimerkiksi Punaisellamerellä. Suomella on vahvat yhteydet Afrikan sarveen ja haluamme olla yhteistyötä keskeisten toimijoiden välillä rakentava voima myös jatkossa”, ulkoministeri Haavisto toteaa.