Länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet deltar i möte för EU:s utvecklingsministrar

Pressmeddelande 42/2007
12.3.2007

Europeiska unionens utvecklingsministrar samlas till informellt ministermöte i Petersberg i Tyskland den 12-13 mars. Utvecklingspolitiska understatssekreteraren Marjatta Rasi representerar Finland vid mötet.

På mötesagendan står främjande av förhandlingarna om ekonomiska partnerskapsavtal, EPA, mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, de så kallade AVS-länderna. Detta är första gången AVS-ländernas ministrar inbjudits att diskutera EPA-avtalen vid ett EU-ministermöte. Om EPA-avtalen verkställs kan de avsevärt stöda den ekonomiska utvecklingen i AVS-länderna.

Vid mötet behandlas också investeringar i Afrika, och EU-ministrarna diskuterar ämnet med Världsbankschefen Paul Wolfowitz. På agendan står dessutom utvecklingen av energisamarbetet med Afrika. Det är viktigt att beakta den utvecklingspolitiska synvinkeln i EU:s klimat- och energipolitik. Såväl i utvecklingen av investeringsklimatet i de afrikanska länderna som i energifrågorna främjas utvecklingen av samarbetet mellan Världsbanksgruppen och EU.

Utöver investeringar och energifrågor diskuterar EU-ministrarna verksamhetsprinciperna för arbetsfördelningen inom utvecklingssamarbetet. Syftet med arbetsfördelningen är att förbättra resultatet av biståndet. Arbetet inom EU har otvivelaktigt fört utvecklingen framåt. Andra teman för mötet är reformeringen av Förenta nationerna och i synnerhet reformen av FN:s utvecklingssektor. EU förbereder för närvarande en gemensam ståndpunkt för främjande av FN-reformerna.

Närmare upplysningar: projektassistent Janna Heikkinen, utrikesministeriets enhet för allmän utvecklingspolitik och planering, tfn 09 1605 6458