Asiatiskt regionalt säkerhetsforum sammanträder i Helsingfors

UTRIKESMINISTERIET
http://formin.finland.fi/svenska
FÖRSVARSMINISTERIET
http://www.defmin.fi


Pressmeddelande 51/2007
26.3.2007

Finland arrangerar ett möte för Sydostasiatiska nationers förbund Aseans regionala forum ARF, eller Asean Regional Forum ARF, på Fiskartorpet i Helsingfors den 28-30 mars. ARF sammanträder två gånger om året och syftet är denna gång att diskutera aktuella förtroendeskapande åtgärder, säkerhetssamarbete och förebyggande diplomati mellan medlemsländerna. Mötet är en fortsättning på Finlands EU-ordförandeskap förra hösten, och mer än hundra representanter från de 26 ARF-ländernas utrikes- och försvarsministerier väntas delta i mötet. Utrikesministeriet svarar för mötesarrangemangen i samarbete med försvarsministeriet.

Försvarsministeriet står värd för den första mötesdagen, då tjänstemän från ARF-ländernas försvarsförvaltning diskuterar aktuella asiatiska säkerhets- och försvarspolitiska frågor, multinationellt samarbete inom fredsbevarande och krishantering samt samarbete mellan civila och militära myndigheter i utarbetandet av en gemensam lägesbild. Brigadgeneral Arto Räty från försvarsministeriet är ordförande för den första mötesdagen.

Utrikesministeriet står värd för den senare delen av mötet. Då diskuteras internationella och i synnerhet asiatiska säkerhetspolitiskt aktuella frågor, som på grund av den senaste tidens kriser och konflikter blivit mycket aktuella frågor även för Europa och Finland. Nordkoreas deltagande gör ARF-samarbetet särskilt intressant. En strävan har varit att utnyttja ARF för att förankra det internationella samarbetet i Nordkorea. Landets situation kommer att stå högt på Helsingforsmötets agenda. Ordförande för den andra och tredje mötesdagen är utrikesrådet Esko Hamilo från utrikesministeriet.

ARF-samarbetet inleddes i Bangkok 1994. Under ett drygt årtionde har ARF vuxit från en säkerhetsdialog mellan 18 länder till det enda omfattande asiatiska säkerhetspolitiska samarbetsforumet. ARF-samarbetet har i dag 26 medlemmar, utöver de asiatiska länderna bland annat USA och Ryssland, som spelar en betydande roll i asiatiska säkerhetsfrågor. Också Europeiska unionen är medlem i ARF. EU representeras vid mötena av unionens ordförandeland. Finland är nu ordförande för ARF-mötet i Helsingfors eftersom mötet av praktiska skäl inte gick att arrangera under hösten.

Närmare upplysningar: projektassistent Irene Leino, utrikesministeriet, tfn 09 1605 6024, specialsakkunnig Heidi Fransila, försvarsministeriet, tfn 09 1608 8124, http://www.aseanregionalforum.org(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)