”Koulutamme uutta ympäristöneuvottelijoiden sukupolvea”

Mitä on tehtävä, jotta ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen sekä saastumiseen liittyvät kriisit saadaan selätettyä globaalisti? Näitä kysymyksiä pohti kansainvälinen opiskelijaryhmä Suomen tukemalla ympäristöoikeuden ja -diplomatian kurssilla.

Ryhmäkuvassa kurssin osallistujat ulkoministeriön järjestämässä avajaistilaisuudessa. Kuva: Oona Koskenvesa

Ympäristöoikeuden ja -diplomatian kurssia on järjestetty säännöllisesti jo 20 vuoden ajan. Kurssin järjestävät yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto ja YK:n ympäristöohjelma UNEP. Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen ympäristöoikeuden professori Kati Kulovesi kertoo, että tulevat ilmastoneuvottelijat saavat hyödyllistä harjoitusta kurssin aikana.

”Koulutamme uutta ympäristöneuvottelijoiden sukupolvea, joka tuntee neuvottelujen oikeudelliset puitteet ja käytännöt sekä pystyy hahmottamaan suurta kokonaisuutta ja isoja päämääriä yksityiskohtien ja neuvottelutekstien viilaamisen taustalla. Ympäristöoikeuden ja -diplomatian kurssin kautta olemme kouluttaneet jo yli 520 osallistujaa lähes 130 maasta.

Maailman talousfoorumin globaalin riskiraportin mukaan yhä useampi turvallisuusriski tulevan vuosikymmenen aikana liittyy luontokatoon ja ilmastonmuutokseen.  Samalla monen ympäristöön ja ilmastoon liittyvän kestävän kehityksen tavoitteen toimeenpano ontuu.

”Tämän vuoden sisältöteema liittyy kansainvälisten ympäristösopimusten kehitykseen viimeisen 20 vuoden aikana. Sen puitteissa voimme katsoa sekä taakse- että eteenpäin: mitä on saavutettu, mitä on tehtävä, jotta ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen sekä saastumiseen liittyvät kriisit saadaan selätettyä”, Kulovesi sanoo.

Kurssilla harjoitellaan neuvottelutaitoja sekä luentojen että käytännön harjoitusten kautta.

Kurssille tänä vuonna osallistunut Kenian ympäristöministeriössä monenvälisistä ympäristösopimuksista vastaava johtaja Linda Kosgei piti käytännön neuvotteluharjoitusta erittäin hyödyllisenä.

Kukaan ei yleensä opeta sinua neuvottelemaan askel askeleelta. Tosielämässä menet suoraan neuvotteluihin ja yrität oppia niistä”, Kosgei toteaa.  

Kati Kulovesi arvioi, että kurssin järjestäminen tukee yliopiston työtä laajemmin.

”Kahdessa Itä-Suomen yliopiston kansainvälisessä maisteriohjelmassa opiskelee ihmisiä eri maista ja osa heistä työllistyy näiden maiden ympäristöhallintoon, joten on hyvä ymmärtää, millaisten ongelmien kanssa maailmalla painitaan.