Suomen Barents-puheenjohtajuus jatkuu vihreään siirtymään ja ilmastonmuutokseen keskittyen

Muina painopisteinä säilyvät kestävä kehitys, ihmisten väliset kontaktit sekä liikenne ja logistiikka.

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ja EU:n vastuuvirkamiehet kokoontuivat 30.–31.5. Kuusamon Rukalla suurlähettiläs Jari Vilénin johdolla.

Kokouksessa sovittiin, että Suomen Barents-puheenjohtajuus jatkuu vihreään siirtymään ja ilmastonmuutokseen keskittyen. Muina painopisteinä säilyvät kestävä kehitys, ihmisten väliset kontaktit sekä liikenne ja logistiikka.

Venäjän Ukrainaan tekemän laittoman hyökkäyksen seurauksena jäsenmaat ja EU ovat päättäneet keskeyttää Barents-yhteistyön Venäjän kanssa ja Kuusamon kokouksessa sovittiin, miten yhteistyö voi näissä muuttuneissa olosuhteissa jatkua muiden jäsenten kesken.

Suurlähettiläs Vilénin mukaan yhteistyö painottuu nyt erityisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan väliseen toimintaan. ”Barents-yhteistyö tulee nyt osaltaan vahvistamaan myös pohjoismaista yhteistyötä ja tuomaan sille uutta sisältöä ja resursseja”, kuvaa Vilén.

Kokouksen yhteydessä järjestetyssä konferenssissa käynnistettiin Barentsin alueen vihreän siirtymän strategiatyö. Strategia kokoaa Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden olemassa olevat kansalliset ja alueelliset suunnitelmat yhden kokonaisuuden alle pyrkien löytämään niistä juuri pohjoisimpien alueiden erityistarpeita palvelevat synergiaedut.

Vuonna 1993 perustetun Barentsin euroarktisen neuvoston tavoitteena on vakauden ja kestävän kehityksen edistäminen Barentsin alueella. Neuvoston jäseniä ovat Pohjoismaat, Venäjä ja EU. 

Lisätietoja

  • Jari Vilén, Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläs, puh. 050 529 6321
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi. 
  •  
  •