Väärinkäyttöepäily Nepalin opetussektoriohjelmassa – Suomen varoja ei ole mukana

​​​​​​​Nepalissa selvitetään, onko maan opetussektoriohjelmaan kuuluvaa koulukirjastojen tukea käytetty väärin. Suomen Kathmandun-suurlähetystön selvitysten mukaan epäily ei koske Suomen maksamaa tukea.

Kyseessä on Nepalin hallituksen ja avunantajien yhdessä rahoittama, koko maan yleisopetuksen kattava ohjelma vuosille 2016–2023. Ohjelma pyrkii varmistamaan, että kaikilla oppilailla Nepalissa on tasavertaiset mahdollisuudet saada tasokasta koulutusta. Samalla se tehostaa Nepalin koulutusjärjestelmän hallintoa. Ohjelmasta hyötyvät Nepalin noin 7,3 miljoonaa koululaista ja lähes 29 000 valtion koulua.

Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 5,7 miljardia euroa. Nepal rahoittaa itse noin 90 prosenttia ohjelman budjetista. Suomen tuen osuus on noin prosentin koko ohjelman budjetista eli 20 miljoonaa euroa vuosina 2016–2020.

Väärinkäyttöepäily koskee opetussektoriohjelman koulujen kirjastojen perustamiseen ja kehittämiseen tarkoitettuja varoja, jotka olisivat paikallistasolla menneet väärään tarkoitukseen tai materiaaleihin. Epäilystä raportoi keväällä 2018 Nepalin tutkivan journalismin keskus, joka saa osan toimintavaroistaan Suomen kehitysyhteistyövaroista.

Suomen Kathmandun-suurlähetystön selvitysten mukaan Suomen rahoja ei ole käytetty väärin. Arvio perustuu ohjelman talousraportointiin.Suomi on tähän mennessä maksanut yhteensä 2,75 miljoonaa euroa suunnitellusta 20 miljoonasta eurosta. Maksut ajoittuvat niin, että ne eivät ole voineet kohdistua ohjelman siihen osaan, josta tuetaan kirjastojen hankintoja ja jota väärinkäyttöepäily koskee.

Suomi tuki opetussektoria Nepalissa jo vuosina 2009–2016. Nykyisen opetussektoriohjelman edeltäjä saavutti merkittäviä tuloksia erityisesti kouluun pääsyn lisääntymisessä. Perusopetukseen pääsy kasvoi vuodesta 2009 vuoteen 2016 saakka 73 prosentista 89 prosenttiin.

 

 

Aiheeseen liittyvää