Pandemia korostaa internetin vapauden merkitystä

Pandemian torjunta edellyttää pääsyä internetin välittämään faktapohjaiseen tietoon. Miten kuroa digitaalista kuilua heikoimpien kohdalla? Miten puolustaa oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia poikkeusaikoina? Näitä kysymyksiä pohdittiin Freedom online coalition-järjestön kannanottoon pohjautuvassa keskustelussa.

Hallitusten ei tule COVID-19 pandemian varjolla rajoittaa sananvapautta ja osallistumisoikeuksia vastoin ihmisoikeussäädöksiä.  Nettiin pääsy pitää turvata ja puuttua viestinnän sisältöihin vain, jos se on ihmisoikeussopimusten mukaisesti välttämätöntä ja laillista. Ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvaa väkivaltaa ja häirintää tulee torjua. Netin alasajot ja häirintä tulee lopettaa. Väliaikaistoimien tulee olla väliaikaisia ja demokraattisesti valmisteluja.

Tähän kiteytyy hallitusten välisen Freedom online coaltionin (FOC) kannanotto(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) internetvapauksien turvaamisesta COVID-19 pandemian aikana. Kyseessä lienee ensimmäinen hallitusten välisen järjestön kannanotto koskien koronapandemiaa ja digitaalista kehitystä. 

FOC:n kannanottoa valmistelleiden maiden eli Kanadan, Suomen ja Yhdysvaltojen edustajat keskustelivat kannanotosta ja internetvapauksista 8.6.2020 yhdessä ihmisoikeusjärjestöjen edustajien kanssa. Ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Mikko Kinnunen oli yksi puhujista. 

Poikkeusoloissakin tarvitaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota

Lähes 90 maata on eriasteisesti saattanut voimaan poikkeussäännöksiä, joten huoli ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja demokratian turvaamisesta ei ole aiheeton. Tärkeää on, että poikkeustoimet ovat ihmisoikeusnormiston mukaisesti välttämättömiä ja että niissä on selkeä määräaika. Hallitusten toimien tulee perustua lakiin ja oltava julkisen valvonnan alla.  

Periaatteet tulivat tutuksi myös Suomessa, kun Uudenmaan ja maan muiden osien välistä liikkumista rajoitettiin. 

Kinnunen korosti kansalaisten ja viranomaisten välisen luottamuksen merkitystä pandemian ehkäisemisessä. 

”Tämä toteutuu parhaiten avoimessa demokratiassa, avoimen tiedotuksen avulla ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Kun pandemia on maailmanlaajuinen, tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä. Pandemian opetuksia on tarve yhdistää kansallisia ja kansainvälisiä toimia. Kansainvälistä johtajuutta tarvitaan tavallistakin enemmän”, Kinnunen totesi. 

Digitaalinen kuilu huolettaa

Pandemian torjuminen edellyttää maailmanlaajuisesti pääsyä internetin välittämään faktapohjaiseen tietoon. Digitaalinen kuilu ja kahtiajako, maiden välillä ja sisällä, voivat pahentaa ja pitkittää pandemian kulkua. 

Kaikkein heikoimmassa asemassa elävien väestöryhmien ja henkilöiden terveyssuoja on heikoin ja viruksen aiheuttama kuolleisuusriski näin suurin. Pandemia saattaa lisätä eriarvoisuutta.

Onko hallituksilla oikeutta poistaa väärää ja vahingollista tietoa sosiaalisen median alustoilta? Ja mikä on yritysten oma oikeudellinen vastuu? 
Kysymys oli keskustelijoiden mielestä kaksijakoinen. Disinformaatiota tulee torjua, mutta hallitusten valta poistaa internetviestinnän sisältöjä saattaa johtaa laajempaan sensuuriin. 

Mikko Kinnunen kertoi Suomen kokemuksesta, jossa viranomaiset sekä internet- ja sosiaalisen median alustat tekevät yhteistyötä vapaaehtoispohjalta.  

Pandemian on vauhdittanut kansalaisten terveyden ja liikkumisen valvontaa.  Valvonnan on keskustelijoiden mukaan perustuttava asioiden avoimeen julkiseen valmisteluun, vapaaehtoisuuteen ja demokraattiseen valvontaan.

Lisätietoja  

Suurlähettiläs Rauno Merisaari ja vastuuvirkamies Jatta Jämsén, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö


Freedom online coalition on 31 maan hallitusten välinen järjestö, jonka tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista ja toteutumista sähköisissä tietoverkoissa. Internetiin pääsyn tulee olla vapaata ja sen käytön turvallista. 

Suomi toimii järjestön puheenjohtajana vuonna 2021. Puheenjohtajuusvalmistelut ovat käynnissä ja ihmisoikeussuurlähettiläs Rauno Merisaaren mukaan Suomen tavoitteina ovat muun muassa avoimen internetin merkityksen korostaminen osana yhteiskuntien kehitysmahdollisuuksia erityisesti Afrikassa sekä FOC:n vaikuttamistyön tehostaminen kansainvälisessä päätöksenteossa. 

Loppuvuonna 2021 tullaan Suomessa järjestämään laaja-alainen kansainvälinen konferenssi.