Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kehitysyhteistyön mahdollisuudet yrityksille

Suomen kehitysyhteistyö tarjoaa yrityksille monia mahdollisuuksia.

Finnfund rahoittaa yritystoimintaa

Finnfund myöntää pitkäaikaista rahoitusta kehitys- ja siirtymätalousmaiden vastuulliseen yksityiseen yritystoimintaan.

Finnfund on kehitysrahoituslaitos, jonka enemmistöomistaja on Suomen valtio. Se tarjoaa yrityksille pitkäaikaista riskirahoitusta ja investointilainoja kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä.

Finnfundin tavoitteena on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti vastuullista yksityistä yritystoimintaa. Rahoituksessa korostetaan kaupallisen kannattavuuden lisäksi sijoitusten myönteisiä kehitys- ja ympäristövaikutuksia. Finnfundia pääomitetaan kehitysyhteistyömäärärahoista vuosittain noin 10 miljoonalla eurolla. Lisäksi Finnfundin liikevoitto kasvattaa sen pääomaa. Vuonna 2016 Finnfund teki uusia rahoituspäätöksiä 152 miljoonan euron edestä ja sijoitussalkun arvo oli 356 miljoonaa euroa.

Tutustu Finnfundin toimintaan tarkemmin Finnfundin omalla sivulla.

PIF tukee kehitysmaiden julkisen sektorin investointeja

Investointituki kehitysmaille (PIF) tukee kehitysmaiden julkisen sektorin investointeja, jotka ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ja joissa hyödynnetään suomalaista osaamista ja teknologiaa.

Investointihankkeiden tulee perustua kohdemaan omiin kansallisiin kehitystarpeisiin ja kohdemaalla on päävastuu hankkeen kokonaiskustannuksista. Instrumentin kautta tuetaan kehitysyhteistyövaroin investointihankkeen ostohintaa ja hankkeen rahoitukseen järjestetyn vientiluoton korkoa, jolloin investoinnin kulut kehitysmaalle alenevat merkittävästi.Tarkemmat tiedot PIF-ohjelmasta, tuen hakemisesta ja hakuajoista löydät tältä sivulta.

Seuraava investointituki kehitysmaille (Public Sector Investment Facility, PIF) -instrumentin lausuntokierros konseptipapereille sulkeutuu 17.9.2018. Konseptipaperi tulee osoittaa ulkoministeriölle ja lähettää sähköpostiosoitteeseen pif@formin.fi. Määräajan jälkeen saapuneita konseptipapereita ei käsitellä.

Finnpartnership auttaa luomaan yhteyksiä kehittyvissä maissa

Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tukee suomalaisia ja kehitysmaiden yrityksiä uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja yhteistyökumppanien löytämiseksi. Ohjelmaa rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoista vuosittain noin 4 miljoonalla eurolla. Sitä hallinnoi Finnfund

Liikekumppanuustukea voi hakea kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja liiketaloudellisesti kannattavaksi suunnitellun toiminnan suunnittelu-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin. Myös kansalaisjärjestöt ja  oppilaitokset voivat hakea tukea liikekumppanuushankkeiden olennaisiin tukitoimintoihin.

Lisätietoja ohjelman toiminnasta ja tarjonnasta löydät Finnpartnershipin sivulta.

BEAM myöntää tukea innovaatioiden kehittämiseen

BEAM eli Business with Impact on Tekesin ja ulkoministeriön yhteinen ohjelma. Sen tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita. Innovaatiot voivat olla uusia tuotteita, palveluja, liiketoimintamuotoja, teknologioita ja sosiaalisia innovaatioita.

Tavoitteena on samalla luoda uutta, kestävää liiketoimintaa niin Suomeen kuin kehittyvien ja kehitysmaiden markkinoille.

Ohjelmassa ei ole toimialarajoituksia. Ohjelma rahoittaa muun muassa suomalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen innovaatioiden kehittämistä ja pilotointia. Rahoitettavien innovaatioiden tulee edistää kehittyvien maiden hyvinvointia ja tuoda kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. Tukikelpoisia maita ovat kaikki muut OECD/DAC:n kehitysapukelpoisiksi määrittelemät maat paitsi Kiina.

BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka laajuus on noin 50 miljoonaa euroa. Se alkoi vuonna 2015. Rahoituksesta puolet tulee Tekesiltä ja ulkoministeriöltä ja puolet ohjelmaan osallistuvilta yksityisen sektorin toimijoilta.

Tarkempia tietoja ohjelmasta ja tuen hakemisesta löydät Tekesin sivulta.

Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö vahvistaa kehitysmaiden kykyä käydä kauppaa

Kehitysmaiden yksityissektorit luovat valtaosan tulevaisuuden työpaikoista ja taloudellisesta kasvusta. Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö (Aid for Trade, AfT) on kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on parantaa kehitysmaiden valmiuksia osallistua maailmankauppaan ja hyötyä siitä.

Tukea kohdistetaan esimerkiksi tuotantokapasiteetin kehittämiseen, sisäisen ja ulkomaankaupan vahvistamiseen, yrittäjyyden ja elinkeinoelämän toimintaympäristön edistämiseen sekä taloudellisen infrastruktuurin rakentamiseen.

Yksityisen sektorin rooli kehityksessä

Lisää tietoa yksityisen sektorin roolista kehityksessä löydät täältä.

Lue lisää esitteestä "Suomi tukee kestävää yritystoimintaa kehitysmaissa"

Esite ulkoministeriön SlideShare-tilillä

pdfSuomi tukee kestävää yritystoimintaa kehitysmaissa (pdf, 2 sivua, 87 kt)

Takaisin ylös