Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 12.12.2017

Ulkoministeri Soinin lausunto Geneven sopimusten lisäpöytäkirjojen 40-vuotispäivänä

Sodan oikeussääntöjen ajankohtaisuus ei ole vähentynyt, sanoo ulkoministeri Timo Soini lausunnossaan.

"Sodat aiheuttavat kärsimystä ja hätää. Kansainvälisellä humanitaarisella oikeudella eli sodan oikeussäännöillä turvataan ihmisarvoa aseellisissa konflikteissa rajoittamalla sodankäynnin tapoja ja suojelemalla taisteluiden ulkopuolella olevia.

Geneven sopimukset vuodelta 1949 ja lisäpöytäkirjat vuodelta 1977 ovat humanitaarisen oikeuden ytimessä. Suomi allekirjoitti lisäpöytäkirjat 12.12.1977, tasan 40 vuotta sitten, ja ne tulivat Suomen osalta voimaan 7.2.1981. Ajan kulumisesta huolimatta pöytäkirjat eivät ole menettäneet ajankohtaisuuttaan. Ensimmäinen lisäpöytäkirja koskee kansainvälisiä aseellisia selkkauksia ja toinen sisällissotia. Ne edellyttävät eron tekemistä siviili- ja sotilaskohteiden välillä. Ihmishenkien menetykset ja vahingot siviilikohteille on estettävä tai minimoitava. Nämä perustavanlaatuiset säännöt sisältyvät myös kaikkia valtioita velvoittavaan tapaoikeuteen. Ne pätevät aina.

On valitettava tosiasia, että sodan oikeussääntöjä rikotaan toistuvasti ja usein räikeästi. Näin tapahtuu esimerkiksi Syyriassa. Systemaattinen seksuaalinen väkivalta, humanitaarisen avun pääsyn rajoittaminen sekä siviilikohteiden – erityisesti sairaaloiden ja koulujen – järjestelmällinen tuhoaminen ja siviilien suojelun täysi laiminlyönti ovat vastoin sodan oikeussääntöjä. Suurimman vastuun kantaa Syyrian hallinto, jonka olisi erityisesti tullut suojella alueensa väestöä.

Sopimuspuolten tulee tehdä pöytäkirjoja tunnetuiksi ja ylläpitää sodan oikeussääntöjä. Sotarikoksiin syyllistyneet on saatava oikeuden eteen. Pidän erittäin tärkeänä, että Suomi jatkaa johdonmukaista työtään humanitaarisen oikeuden tukemiseksi ja rankaisemattomuuden vähentämiseksi."

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.12.2017

Takaisin ylös