Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Julkaisut, 26.11.2014

Kehitysyhteistyön maaohjelma 2014–2017: Mosambik

 pdfMosambikin maaohjelma 2014-2017 (PDF, 666 KB)

Selailtava julkaisu:  http://www.innocorp.fi/_um_maa_mosambik_oiko1

Ulkoministeriössä on laadittu tavoitteelliset maaohjelmat kaikille seitsemälle pitkäaikaiselle kehitysyhteistyön kumppanimaalle. Niiden lähtökohtana ovat kumppanimaiden omat kehityssuunnitelmat sekä Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset.

Kuhunkin maaohjelmaan pyritään EU:n suositusten mukaisesti sisällyttämään korkeintaan kolme yhteistyöaluetta. Tavoitteena on, että kumppanimaa johtaa yhteistyön koordinointia maaohjelmien toteutuksessa.

Maaohjelmissa määriteltyjen mittareiden avulla seurataan kumppanimaiden edistymistä ja arvioidaan Suomen toimien tuloksellisuutta.

Mosambik on maailman köyhimpiä maita, jonka budjetista noin kolmasosa katetaan ulkopuolisella avulla. Suomi ja Mosambik ovat tehneet kehitysyhteistyötä 1970-luvun lopulta lähtien.

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteet Mosambikissa ovat:

  • vähentää maaseudun köyhyyttä tukemalla maatalouden kasvua
  • vahvistaa mosambikilaisten osaamista ja ammattitaitoa vastaamaan maan taloudellisen muutosvaiheen tarpeita sekä
  • vahvistaa demokraattista hallintoa, avointa tiedonsaantia ja kansalaisten osallisuutta.

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.12.2014

Takaisin ylös