Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Julkaisut, 28.11.2014

Kehitysyhteistyön maaohjelma 2014–2017: Sambia

pdfSambian maaohjelma 2014-2017 (PDF, 844 KB)

Selailtava julkaisu:  http://www.innocorp.fi/_um_maa_sambia_oiko1

Ulkoministeriössä on laadittu tavoitteelliset maaohjelmat kaikille seitsemälle pitkäaikaiselle kehitysyhteistyön kumppanimaalle. Niiden lähtökohtana ovat kumppanimaiden omat kehityssuunnitelmat sekä Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset.

Kuhunkin maaohjelmaan pyritään EU:n suositusten mukaisesti sisällyttämään korkeintaan kolme yhteistyöaluetta. Tavoitteena on, että kumppanimaa johtaa yhteistyön koordinointia maaohjelmien toteutuksessa.

Maaohjelmissa määriteltyjen mittareiden avulla seurataan kumppanimaiden edistymistä ja arvioidaan Suomen toimien tuloksellisuutta.

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteina Sambiassa on:

  • parantaa maataloustuotantoa
  • tukea kilpailukykyistä teollisuustuotantoa, kansallisen tiede-, teknologia- ja innovaatiojärjestelmän rakentumista sekä pienten ja keskisuurten yritysten kasvua, kilpailukykyä ja työllistämistä
  • vähentää metsäkadon määrää sekä suojella villieläimiä ja arvokkaita luontokohteita sekä
  • edistää avoimuutta ja hyvää hallintoa sekä tukea Sambian hallituksen kykyä toteuttaa kansallista kehitysohjelmaa.

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.12.2014

Takaisin ylös