Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 15.6.2017

Kenian politiikassa on naisten mentävä aukko

Jos naiset saisivat enemmän poliittista valtaa, moni asia Keniassa muuttuisi. Näin uskovat elokuun vaalien naisehdokkaat, joiden tavoitteita Suomi tukee.

Nopeasta talouskasvusta ja nousevasta keskiluokasta ylpeilevä Kenia on edelleen köyhä ja hyvin eriarvoinen. Elokuussa maahan valitaan uusi presidentti, parlamentti ja piirikuntavaltuustot.

Mombasan valtuustoon pyrkivä Priscilla Muema Mumba aikoo ajaa politiikassa naisille tärkeitä asioita. Näitä ovat maanomistusoikeuden ja vesihuollon kaltaiset käytännön asiat.

”Jos tulen valituksi, tiedän sen motivoivan kaikkein köyhimpiäkin naisia. Kerron ihmisille, että minua kannattaa äänestää, koska tunnen ongelmanne ja haluan ratkaista ne”, Mumba sanoo.

Pricilla Mumba
”Keniassa naiset eivät usko, että nainen voi johtaa eivätkä äänestä meitä”, sanoo Mombasan valtuustoon pyrkivä Priscilla Muema Mumba. Kuva: Juho Paavola.

”Naisten asiat Keniassa etenisivät, jos päättäjinä olisi enemmän naisia. Nyt meidän on aina pyydettävä miehiä äänestämään omien aloitteidemme puolesta, heikon tuloksin”, arvioi Hamisa Zaja, joka myös on ehdolla Mombasan valtuustoon.

Politiikan nuket

Keniassa puolueet asettavat kaikki ehdokkaat vaaleihin, ja naisten eteneminen kompastuu  usein jo puoleen sisäiseen valtapeliin.

”Naisina joudumme taistelemaan paikastamme ensin oman puolueemme sisällä, jossa miehet lyöttäytyvät yhteen. Puolueissa meitä kohdellaan kuin nukkeja, ja yleensä mukaan halutaan vain heikkoja naisehdokkaita. Naisille ainoa tapa edetä on pitää yhtä yli puoluerajojen”, Muema Mumba uskoo.

Molempien ehdokkaiden mukaan ennakkoluulot naisehdokkaita kohtaan istuvat syvässä. Naisilta myös puuttuu varoja vaalikampanjointiin, eikä ilman rahaa voi tulla valituksi. Puolueiden jäsenmaksut ovat korkeita ja ehdokkaaksi rekisteröinti on kallista. Tosin naiset saavat useimmissa puolueissa alennuksen ehdokasmaksusta.

Hamisa Zaje
Hamisa Zajaon ehdolla Mombasan piirikuntavaltuustoon. Edellisissä vaaleissa ehdokkaaksi pääsy pysähtyi varojan puutteeseen. Kuva: Juho Paavola.

”Monilla alueilla naiset eivät saisi edes liikkua yksin, milloin ja miten ääniä voisi kerätä? Aion itse kampanjoida siellä, missä miehetkin, se on ainoa keino onnistua”, Muema Mumba sanoo.

Suomi on tukenut pitkään tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämistä Keniassa. Naisten osaamista on parannettu, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet edetä politiikassa. Tavoitteena on saada elokuun vaaleissa lisää naisia parlamenttiin ja piirikunta-valtuustoihin. Kenian 350 -paikkaisessa parlamentissa on 68 naisedustajaa. Mombasan piirikuntavaltuustossa istuu 27 miestä ja vain kolme naista.

Tänä vuonna puolueiden sisäisten esivaalien jälkeen ehdokasasettelu kansallisella tasolla näyttää naisten osalta lupaavammalta kuin edellisten vaalien alla 2013.

Väkivalta kuriin

Afrikan suurimassa kaupunkislummissa, Kiberassa, Naiset kokevat väkivaltaa, mutta saavat myös tukea ja oikeusapua.

”Kenialla on ollut hyvin edistyksellinen perustuslaki vuodesta 2010 lähtien. Meillä on hyvä laki turvanamme, mutta se on saatava myös toimimaan”, juristi Beatrice Njeri painottaa.

Hän vetää Kiberan slummissa ryhmää, joka antaa oikeusapua naisille.

Beatrice Njeri
Beatrice Njeri auttaa myös naisia, joiden miehet ovat jättäneet perheensä, ja elatusapujutut viedään tarvittaessa oikeuteen. Kuva: Juho Paavola.

Kiberassa tehdään vuosittain noin 100 ilmoitusta seksuaalisesta väkivallasta, mutta Njeri uskoo oikean luvun olevan paljon suurempi.

”Perhe- tai seksuaalista väkivaltaa kokeneet naiset tulevat puhumaan kanssamme, keräämme yhdessä todisteet ja valmistelemme jutun oikeuteen. Olemme uhrien tukena koko oikeusprosessin ajan, joka saattaa kestää kolme vuotta. Usein uhrit uupuvat kesken, sillä matka oikeuteen asti on rankka.”

Tuomiot kovenevat

”Slummeissa asutaan ahtaasti, perheet ovat isoja ja asunnot lähellä toisiaan. Kun naisia on paljon työttöminä, miehet tuovat rahat taloon ja kokevat hallitsevansa kaikkea”, Njeri avaa väkivallan taustoja.

Kibera 2
Nairobin keskustassa sijaitseva Kibera on kahden neliökilometrin kokoinen ja siellä asuu satojatuhansia ihmisiä. Kuva: Juho Paavola

Viime vuonna 200 tapausta eteni oikeuteen, ja myös tuomiot ovat koventuneet. Äskettäin koulun rehtori sai raiskauksesta 15 vuoden tuomion.

Njeri kokee onnistuneensa, kun syyllinen on tuomittu ja väkivallan uhri pääsee takaisin yhteisöönsä. Hyväksikäyttäjä on kuitenkin usein omasta perheestä tai naapurista, eikä omaan kotiin voi silloin palata.

”Kovasti kaipaisimme tilaa, jossa väkivallan uhrit voisivat asua oikeusprosessin ajan.”

Neljä vuotta sitten juristiksi valmistunut Beatrice Njeri toimi ennen nykyistä työtään kaksi vuotta kaupallisena juristina.

”Työpaikan vaihdos oli valtava muutos, mutta se kannatti tehdä. Haluan auttaa Kiberan naisia, koska täällä tunnen todella saavani jotain aikaan”, Njeri sanoo.

Outi Einola-Head

Kirjoittaja työskentelee tiedottajana ulkoministeriön viestintäosastolla

Suomi naisten ja tyttöjen asialla Keniassa

  • Naisten parempi asema vaikuttaa köyhyyden vähenemiseen, talouskehitykseen sekä tasa-arvoisemman yhteiskunnan kehittymiseen.

  • Suomen ja Kenian välisessä kehitysyhteistyön maaohjelmassa painotetaan tasa-arvoa. Ohjelman tavoitteita ovat sukupuolikysymysten ottaminen huomioon lainsäädännössä ja suunnittelussa sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy.

  • Suomi tukee neljällä miljoonalla eurolla YK:n naisjärjestön UN Womenin Kenian maastrategian toimeenpanoa vuosina 2016–2019. Tuki suunnataan naisten poliittisen osallistumisen edistämiseen sekä tasa-arvon edistämiseen suunnittelussa ja budjetoinnissa.

  • Suomi tukee naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa Kiberan slummissa 269 000 eurolla CREAW-järjestön (Centre for Rights Education and Awareness) kautta.

Takaisin ylös