Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 16.5.2017

Rahoitushaku auki: Instituutioiden välisen yhteistyön hankkeet 2018–2021

Ulkoministeriön Amerikan ja Aasian osasto hakee instituutioiden välisen yhteistyön (IKI) hanke-ehdotuksia rahoituskaudelle 2018–2021.

Hankkeiden kesto ja aloitusaikataulu voivat vaihdella ja hakukierroksella otetaan vastaan myös hanke-ehdotuksia, joiden suunnitellaan käynnistyvän vasta 2019.

Hakemukset tulee toimittaa 19. kesäkuuta 2017 mennessä sähköisenä osoitteeseen ASA-02(at)formin.fi sekä kirjaamo.um(at)formin.fi.

Viestin otsikoksi tulee laittaa: ASA/IKI-haku 2017. Mikäli sama instituutio jättää hakukierrokselle useamman hakemuksen, tulee instituution asettaa omat hakemuksensa preferenssijärjestykseen sekä esittää perustelut järjestykselle.

Yleiset ehdot ja ohjeet hanke-ehdotusten laadintaan löytyvät ulkoministeriön verkkosivuilta: Tuki valtion laitosten kehitysyhteistyöhön.

Hanke-ehdotusten tulee täyttää seuraavat minimiehdot yleisten ehtojen lisäksi:

  • Hankkeiden tulee sijoittua Amerikan ja Aasian osaston toimialaan kuuluviin maihin, joissa Suomella on edustusto tai muuta kehitysyhteistyötä.

Hanke-ehdotuksia tullaan arvioimaan IKI-ohjeitten yleisten kriteerien lisäksi seuraavilla perusteilla:

  • Kuinka selkeästi hanke tukee Suomen maastrategian tai transitiostrategian tavoitteita?
  • Tukeeko hanke kaupallisten suhteiden edistämistä tai yksityisen sektorin kehitystä?
  • Aikaisempi yhteistyö suomalaisen ja kumppanimaan toimijan välillä katsotaan eduksi.

Kirjalliset päätökset hankesuunnitteluun etenevistä hankkeista lähetetään viikolla 34. Tämän jälkeen suunnittelu etenee hankekohtaisesti.

Päivitetty 26.6.2017

Takaisin ylös